Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Britský denník Guardian uverejnil začiatkom mája 2010 otvorený list 255 členov americkej Národnej akadémie vied na obranu výskumu klímy. Ponúkame jeho preklad v plnom znení.

Sme hlboko znepokojení súčasnou eskaláciou politických útokov na vedcov všeobecne a na klimatických vedcov zvlášť. Všetci občania by mali chápať niektoré základné vedecké fakty. Vždy existuje určitá neistota spojená s vedeckými závermi, veda nikdy nedáva absolútne dôkazy. Keď niekto hovorí, že spoločnosť by mala počkať s prijímaním opatrení, kým si vedci nebudú úplne istí, je to rovnaké, ako hovoriť, že spoločnosť by nemala konať nikdy. Pri probléme potenciálne tak katastrofickom ako sú klimatické zmeny, nekonanie predstavuje pre našu planétu nebezpečné riziko.

Vedecké závery vyplývajú z pochopenia základných zákonov, podporovaného laboratórnymi experimentmi, pozorovaním prírody a matematickým a počítačovým modelovaním. Podobne ako všetky ľudské bytosti, aj vedci robia chyby, ale vedecký proces je postavený tak, aby chyby nachádzal a opravoval. Tento proces je neodmysliteľne konfliktný – vedci budujú svoju reputáciu a získavajú uznanie nielen za potvrdzovanie konvenčnej múdrosti, ale ešte viac za dokázanie, že vedecký konsenzus bol nesprávny a že existuje lepšie vysvetlenie. To je  to, čo urobili Galileo, Pasteur, Darwin a Einstein. Ale keď niektoré závery boli dôkladne a hlboko otestované, spochybňované a preskúmané, získavajú štatút "dobre podopretých teórií" a často sa  nich hovorí ako o "faktoch".

Napríklad, existujú presvedčivé vedecké dôkazy, že naša planéta je stará asi 4,5 miliardy rokov (teória o pôvode a vývoji Zeme), že náš vesmír sa zrodil z jednej udalosti asi pred 14 miliardami rokov (teória Veľkého Tresku) a že dnešné organizmy sa vyvinuli z tých, čo žili v minulosti (evolučná teória). Hoci ich vedecká obec jednoznačne prijíma, sláva čaká kohokoľvek, kto by dokázal, že tieto teórie sú nesprávne. Klimatické zmeny dnes patria do tejto kategórie: existujú presvedčivé, komplexné a konzistentné objektívne dôkazy, že ľudia menia klímu spôsobom, ktorý ohrozuje naše spoločnosti a ekosystémy, od ktorých sme závislí.

Mnohé zo súčasných útokov na klimatické vedy a - čo je ešte znepokojujúcejšie - na klimatických vedcov zo strany popieračov klimatických zmien sú tradične motivované osobitnými záujmami alebo dogmami, nie poctivým úsilím poskytnúť alternatívne teórie opreté o hodnoverné dôkazy. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) a ďalšie vedecké hodnotenia klimatických zmien, ktoré zahŕňajú tisícky vedcov produkujúcich rozsiahle a komplexné správy, urobili – celkom  očakávane a normálne - niekoľko chýb. Keď chyby zistia, opravia ich.

Ale ani zďaleka sa v poslednom čase nenašlo čokoľvek, čo by menilo fundamentálne závery o zmene klímy:

  1. Planéta sa otepľuje kvôli zvýšenej koncentrácii plynov, ktoré zachytávajú teplo v atmosfére. Zasnežená zima vo Washingtone na tomto fakte nič nemení.
  2. Väčší podiel na raste koncentrácie týchto plynov v priebehu minulého storočia má ľudská činnosť, predovšetkým spaľovanie fosílnych palív a odlesňovanie.
  3. Prírodné procesy vždy hrali úlohu v zmene klímy na Zemi, ale dnes im dominujú zmeny spôsobené človekom.
  4. Otepľovanie planéty spôsobí zmenu mnohých iných klimatických javov a to rýchlosťou, ktorá nemá obdobu v modernej dobe, vrátane zvýšenia rýchlosti vzostupu hladiny morí a zmien hydrologického cyklu. Rastúca koncentrácia oxidu uhličitého spôsobuje okysľovanie oceánov.
  5. Kombinácia týchto komplexných klimatických zmien ohrozuje pobrežné oblasti a mestá, zásoby potravín a vody, morské aj sladkovodné ekosystémy, lesy, vysokohorské prostredie, a mnohé ďalšie.

Možno povedať - a svetové vedecké spoločnosti, národné akadémie vied aj vedecké osobnosti to už povedali - oveľa viac, ale tieto závery by mali byť dostatočné na vysvetlenie, prečo sú vedci znepokojení z toho, čomu budú čeliť ďalšie generácie, ak sa nezmenia zaužívané praktiky. Naliehavo žiadame našich politikov a verejnosti, aby bezodkladne začali riešiť príčiny klimatických zmien, vrátane bezuzdného spaľovania fosílnych palív.

Žiadame tiež zastaviť hrozby trestného stíhania v McCarthyovskom štýle proti našim kolegom na základe ohováraní a kolektívnej viny, zastrašovanie vedcov politikmi, ktorí sa snažia odvrátiť pozornosť a zabrániť prijímaniu opatrení a šírenie bezškrupulóznych lží o nich. Spoločnosť má dve možnosti: môžeme ignorovať vedu a strčiť hlavy do piesku v nádeji, že budeme mať šťastie, alebo môžeme rýchlo a vecne konať vo verejnom záujme s cieľom znížiť hrozbu globálnych klimatických zmien. Dobrou správou je, že inteligentné a účinné akcie sú možné. Nesmieme však voliť odklad.

 


Všetci signatári sú členmi americkej Národnej akadémie vied, ale nehovoria v jej mene alebo v mene svojich inštitúcií. Plný zoznam signatárov nájdete tu.Prevzaté z denníku Guardian, preklad Juraj Mesík.

 
 

energoplan3