Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network dnes listom vyzvali ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu a vládu Slovenskej republiky, aby na stretnutí Európskej Rady 21. februára podporili reformu kohéznej politiky EÚ.

Priatelia Zeme-CEPA a sieť mimovládnych organizácií CEE Bankwatch v liste vyzývajú vládu SR, aby vzala do úvahy vyjadrenie Európskej Komisie (EK) z 26. januára 2011 o úlohe regionálnej politiky pri napĺňaní stratégie Európa 2020. V tomto dokumente EK upozorňuje členské štáty, že nevyužívajú primeraný objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na podporu udržateľnej energetiky a na ochranu životného prostredia.[1] Podľa EK, do konca roku 2009 bola na aktivity podporujúce udržateľný rozvoj vynaložená iba jedna pätina zdrojov regionálnej politiky EÚ.

„Súhlasíme s požiadavkami EK na členské štáty, aby vyčlenili viac zdrojov a efektívnejšie zavádzali programy zamerané na energetické úspory a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a na ochranu biodiverzity a podporu inovácií v oblasti životného prostredia. Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie predstavujú obrovský potenciál pre slovenskú ekonomiku a mali by sa stať prioritami nielen pre toto programové obdobie, ale aj pre kohéznu politiku po roku 2013,” hovorí Miroslav Mojžiš, národný koordinátor pre fondy EÚ Priateľov Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network.

„Krajiny strednej a východnej Európy zaostávajú v realizácii opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti obytných budov, čo zaťažuje ich obyvateľov vysokými nákladmi za energie a ohrozuje splnenie cieľov EÚ pre znižovnie emisií skleníkových plynov,” dodal Mojžiš.

EK uvádza, že v súčasnosti je k dispozícii 8 miliárd eur na opatrenia zvyšujúce energetickú efektívnosť v obytných budovách a je len na členských štátoch, či si tieto opatrenia určia ako prioritu. Čerpanie prostriedkov v tejto oblasti by pomohlo vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť ekonomiku.

„Vyzývame ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu, aby budúci týždeň na rokovaniach Európskej Rady podporil snahy o zlepšenie kohézne politiky Únie po roku 2013,” povedal na záver Mojžiš.


[1] Komunikácia EK “Regional Policy Contributing to Sustainable Growth in Europe 2020” http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/sustainable2011/com2011_17_en.doc


Viac informácií:

Miroslav Mojžiš, národný koordinátor pre fondy EÚ, mojzisTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0904 591 107

 

 
 

energoplan3