Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Priatelia Zeme-CEPA ukončia v decembri 2010 projekt zameraný na podporu racionálneho využívania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v regióne Poľana. Jeho cieľom bola rozsiahla osveta, vytvorenie koncepcií nakladania s týmto typom odpadov pre každú obec a vybudovanie vzorovej kompostovacej infraštruktúry.

Pre všetkých 45 samospráv v štyroch mikroregiónoch pod Poľanou Priatelia Zeme-CEPA pripravili koncepcie nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Koncepcie obsahujú analýzu súčasného stavu a návrh najefektívnejších variantov nakladania s bioodpadom v budúcnosti. Združenie predstavilo a odovzdalo tieto dokumenty zástupcom samospráv na konferencii v obci Medzibrod 9. decembra 2010 a sprístupnili ich aj na svojich internetových stránkach. Príprava koncepcií vychádzala z rozsiahleho polročného zberu údajov v domácnostiach, firmách a obciach,  na ktorom sa podieľalo aj 30 študentov.

V obciach Čierny Balog, Valaská, Ľubietová, Poniky a Slatinské Lazy Priatelia Zeme-CEPA vybudovali 5 vzorových obecných kompostovísk, 50 domácich kompostovísk pre majiteľov záhrad pri rodinných domoch a jedno komunitné kompostovisko pre obyvateľov bytovky v obci Valaská. Na prípravu kompostovísk dodali Priatelia Zeme-CEPA potrebný materiál a techniku a zaškolili ich budúcich majiteľov a obslužný personál. Na 54 kurzoch počas výstavby domácich kompostovísk pri rodinných domoch zaškolili 100 záujemcov.

Dôležitou súčasťou projektu bola osveta o správnom nakladaní s bioodpadom. Majitelia rodinných domov a bytov boli informovaní letákovou kampaňou. Priatelia Zeme-CEPA spolu s viac ako 100 aktivistami rozniesli do domácností 60 tisíc letákov propagujúcich správne spôsoby kompostovania, návod na výstavbu jednoduchého domáceho kompostoviska a osvetu proti spaľovaniu a skládkovaniu bioodpadov. Pre médiá vydali 12 tlačových správ a v spolupráci s obcami pripravili 6 informačných materiálov pre verejnosť do obecných vývesiek. Okrem toho si záujemcovia mohli doplniť informácie o kompostovaní na zelenej telefonickej linke alebo na špecializovaných projektových internetových stránkach.

Projekt nezabudol ani na školy. Pre deti a mládež pripravili Priatelia Zeme-CEPA 5 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 55 pedagógov a 186 študentov základných, stredných a vysokých škôl. Každá základná a stredná škola získala aj metodický balíček k výuke o odpadoch a kompostovaní.


Bližšie informácie:

Ing. Peter Halaj, 0905 581 060, 048 419 37 19, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Výstupy projektu nájdete na odkaze www.priateliazeme.sk/cepa/kompostovanie. Fotogaléria projektu: http://picasaweb.google.com/kompostovaniePolana

 

 
 

energoplan3