Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Centrá by mali riadiť miestnu energetiku v súlade so štyrmi základnými princípmi udržateľnej energetiky:

  • Zvyšovať energetickú sebestačnosť okresu: miestne zdroje a energia vyrobená v okrese musia v prvom rade zásobovať miestnu spotrebu.
  • Zabezpečiť miestnu kontrolu energetiky: energetika sa musí stať stabilným zdrojom príjmov a práce v okrese.
  • Regulovať využívanie zdrojov: celý cyklus výroby aj spotreby palív a energie v regióne musí dôsledne rešpektovať limity prostredia.
  • Poradie energetických priorít:
    -> (1) Znižovanie konečnej energetickej potreby a spotreby
         -> (2) zvyšovanie energetickej účinnosti
              -> (3) environmentálne citlivé využívanie obnoviteľných zdrojov

Prvou veľkou úlohou centier udržateľnej energetiky bude podrobne zmapovať miestnu situáciu a pre daný okres vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu. Neskôr budú centrá riadiť realizáciu tejto stratégie (najmä prípravou pilotných a prioritných projektov), vytvoria informačný energetický systém, budú vykonávať energetickú osvetu v okrese a budú sprostredkúvať výmenu skúseností medzi regiónmi.

Podľa veľkosti okresu budú mať centrá 2 až 4 zaškolených pracovníkov, ktorí budú mať možnosť absolvovať viacero exkurzií na miesta dobre praxe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V uvedených okresoch sa centrá udržateľnej energetiky stali súčasťou akčných plánov rozvoja a finančnú podporu v prvej fáze ich činnosti poskytne Vláda SR prostredníctvom tzv. regionálneho príspevku na podporu najmenej rozvinutých okresov.

 

Bližšie informácie:

Ing. Roman Havlíček (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

 

 

 
 

energoplan3