Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Aktualizácia stratégie, ktorá sa začala tento rok, sa zamerala na hodnotenie súčasného stavu adaptácie na zmenu klímy v rozhodujúcich oblastiach a sektoroch a na aktualizáciu adaptačných opatrení a rámca na ich realizáciu. Na príprave aktualizácie stratégie sa podieľala pracovná skupina pre adaptáciu vytvorená ministerstvom životného prostredia.

Keďže ide o strategický dokument, aktualizácia adaptačnej stratégie podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente je od 29. septembra 2017 k dispozícii stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-aktualizacia.pdf [2,47 MB]

Oznamenie-strategickom-dokumente.pdf [851,94 kB]

 

 
 

energoplan3