Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Programová riaditeľka výskumného inštitútu Public Agenda (Verejná politika) v New Yorku zverejnila koncom februára zaujímavé výsledky výskumu porovnávajúceho účinnosť informačných kampaní zameraných na klimatickú zmenu.

Výskum inštitútu Public Agenda sa zameral na 1001 náhodne vybraných dospelých Američanov. Respondenti dostali 90 otázok s cieľom zistiť vývoj verejnej mienky na energetiku a klimatickú zmenu.

Výsledky výskumu boli šokujúce a preukázali úplne zlyhanie tradičných spôsobov „informovania verejnosti“, ktoré sa v USA využívali celé desaťročia. Značná časť vedeckých záverov týkajúcich sa zmeny klímy je verejnosťou prijímaná vo viac či menej prekrútenej alebo dokonca úplne obrátenej podobe, prípadne sa s nimi verejnosť nestotožňuje.

Až štyria z 10 dospelých Američanov napríklad nevedia uviesť žiadny fosílny zdroj energie. Šiesti z desiatich nedokážu pomenovať ani jeden obnoviteľný zdroj energie, až 56 percent respondentov považuje jadrovú energetiku za príčinu globálneho otepľovania a o slnečnej energii si to myslí takmer tretina opýtaných.

Výskum ukázal, že oveľa viac Američanov (57 %) považuje za najvážnejšiu hrozbu pre ľudstvo zvyšovanie cien benzínu a o globálnom otepľovaní si to myslí iba 32 %. Takmer dve tretiny (65 %) opýtaných Američanov sú presvedčené, že USA vlastnia vyše 10 percent svetových zásob ropy (realita je 2,4 %).

Výskum tiež potvrdil skutočnosť, že nedostatok vedomostí nebráni ľuďom v ich presvedčení. Až 73 % respondentov odmieta tvrdenie, že udržiavanie nízkych cien ropy bráni rozvoju alternatívnej (nefosílnej) energetiky.


Ďalšie informácie:

http://www.publicagenda.org/
Článok Sorry, it’s Malignant: Why Scientists Need a New Approach on Climate Change od Scotta Bittlea a Jean Johnsonovej z 15. marca 2010

Štúdia The Energy Learning Curve
Kniha Who Turned Out the Lights

 

 
 

energoplan3