Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

V rámci projektu vznikla 15. augusta 2020 odborná platforma na podporu rozvoja udržateľnej regionálnej energetickej politiky. Platforma bude presadzovať najmä budovanie kapacít pre systematické energetické plánovania na regionálnej úrovni, a to aj po skončení skončení projektu. Bude tiež pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj regionálneho energetického plánovania, podporovať prenos skúseností a sprostredkúvať príklady dobrej praxe v tejto oblasti.

Pod pojmom udržateľná regionálna energetika sa v tomto dokumente rozumie systematicky koordinovaná energetika smerom k zvyšovaniu miery sebestačnosti na úrovni subregiónov, a to na báze znižovania ich celkovej energetickej potreby, zvyšovania energetickej efektívnosti a decentralizovanej produkcie energie z nefosílnych obnoviteľných zdrojov pri dôslednom rešpektovaní limitov prírodného prostredia. Kľúčovým poslaním koordinácie udržateľnej regionálnej energetiky je účinný postup samospráv v subregióne k čo najrýchlejšej dekarbonizácii, od verejného sektora (jeho budov, zariadení a infraštruktúry) až po regionálnu ekonomiku. To umožní znižovať únik kapitálu zo subregiónov v dôsledku dovozu palív, energie a vývozu prírodných zdrojov a posilňovať kontrolu subregiónov nad týmto sektorom.


Kontakt: 

Juraj Zamkovský
0908 902 257
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
 

energoplan3