Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Stručne o projekte

Ide o prvý termický solárny systém na Slovensku inštalovaný v systéme centrálneho zásobovania teplom v obytnej časti Žiliny. Projekt je zároveň demonštračný projekt na propagáciu solárnych systémov.

Na Slovensku žije 5,4 milióna obyvateľov. Z nich 40 % je zásobovaných systémami centrálneho zásobovania teplom. Tieto vykurovacie systémy využívajú ako primárne palivo najmä zemný plyn a hnedé uhlie.

Mestu Žilina s 85 tisíc obyvateľmi dodáva teplo jedna z najväčších teplární na Slovensku prevádzkovaná firmou Žilinská teplárenská a.s. Podiel palív je 95 % uhlia, 3 % zemného plynu a 2 % hnedého uhlia. Energia je distribuovaná do obytných častí rozvodmi tepla a tepelnými výmenníkmi. Zásobovanie teplom v obytnej časti Hlina zabezpečuje tepelný výmenník para/horúca voda, ktorý prevádzkuje akciová spoločnosť Bytterm a.s. Táto spoločnosť sa rozhodla inštalovať termický solárny systém na predohrev ohriatej pitnej vody na teplotu 35 °C. Prevádzka systému začala na konci roka 2003 a zásobuje teplou vodou 470 bytov, materskú školu, jeden obchod a práčovňu.

 

Technológia

Sídlisko Hliny VII v Žiline sa stalo prvým realizovaným projektom predohrevu studenej vody, slúžiacej na prípravu teplej úžitkovej vody kolektormi, pre bytové domy. Spolu 132 solárnych panelov umiestnených na výmenníkovej stanici, slúži spoľahlivo od novembra 2003 na prípravu ohriatej pitnej vody. Solárny systém inštaloval jeden z najväčších výrobcov termických solárnych kolektorov v strednej Európe Thermosolar Žiar s.r.o.

  • Počet inštalovaných solárnych kolektorov: 132
  • Plocha inštalovaných kolektorov: 264 m2
  • Typ solárnych kolektorov: Heliostar 300 (dodávateľ Thermosolar Žiar, s.r.o.)
  • Tepelné zisky z 1 kolektora: 917 kWh / rok
  • Sklon: 30°
  • Kapacita zásobníkov teplej vody: 4 m3 a 6 m3
  • Ročná výroba tepla: 121 000 kWh (0,44 TJ) - merané od 01.09.2004 do 31.8.2005

 

Financovanie

Projekt je čisto komerčný bez dotácie z verejných fondov. Poskytuje iným regionálnym a miestnym inštitúciám a prevádzkovateľom iných systémov centrálneho zásobovania teplom možnosť poučiť z výhod a nevýhod využívania termickej solárnej energie.

Investor - spoločnosť Bytterm a.s. - využila na investíciu pôžičku od komerčnej banky, ktorá bude splácaná z úspor z energetických nákladov. Cena 132 solárnych panelov bola približne 2,5 milióna Sk a celková suma solárneho systému je 25 miliónov Sk (657 895 eur). Predpokladaná návratnosť je 7 až 10 rokov, skracuje sa zvyšovaním stabilných cien za palivá a teplo v budúcnosti.

 

Ekonomické prínosy

O takmer 20 % viac tepla oproti plánovaným parametrom, vyrobil solárny systém na predohrev ohriatej pitnej vody  na sídlisku Hliny v Žiline, počas ročného skúšobného merania. Systém vyrobil od 1.4.2004 do 31.3.2005 celkom 118 000 kWh tepla, namiesto plánovaných 100 000 kWh. Uvedený tepelný zisk by mohol byť ešte o 10 - 15 % vyšší, keby bol rovnomernejši odber tepla. 

Energetický zisk zo solárneho systému znamená úsporu prevádzkových nákladov centrálneho zásobovania teplom a môže zvýšiť pre obyvateľov nezávislosť od budúcich rastúcich cien tepla. Či sa tak aj stane, bude závisieť od ekonomického správania súkromného investora. Predpokladaná návratnosť investícií je 7 - 10 rokov v závislosti od vývoja cien palív a tepla.

 

Ostatné prínosy

Údaje o znížení emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov počas jedného roka aj počas celého obdobia prevádzky budú doplnené neskôr. Inštalácia solárnych panelov od domáceho dodávateľa a zainteresovanie miestnych firiem znamená podporu zamestnanosti na Slovensku. Dobrá medializácia projektu prispela k lepšej informovanosti verejnosti o možnostiach aj prínosoch využívania významného potenciálu solárnej energie na Slovensku. Projekt dokazuje, že sa oplatí využívať slnečnú energiu aj pre bytové domy a celé sídliská a že sa oplatí na tento účel použiť dlhodobé pôžičky, ktoré sa splácajú z ušetrenej energie.

 

Ďalšie informácie

Bytterm, a.s.
ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina
Tel: 041 724 17 74
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Thermosolar Žiar s.r.o.
Na Vartičke, P.O.Box 55, 965 01 Žiar nad  Hronom
Tel: 045-601 6004
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
 

energoplan3