Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

K inteligentnej energetike na Poľane

Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Pritom až polovicu tepla a značnú časť elektriny je možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj. Práve k tomu chce prispieť nový projekt Priateľov Zeme-CEPA „Od závislosti k prosperite: k inteligentnej energetike na Poľane“.

Čítať ďalej...

Samosprávy a školy Klimatickej aliancie privítali kolegov z Rakúska a Amazónie

Priatelia Zeme-CEPA a starosta mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilínsky privítali na výročnom stretnutí členských samospráv a škôl Klimatickej aliancie na Slovensku aj predstaviteľov ďalších samospráv a regiónov zo Slovenska a hostí z Rakúska a z regiónu Rio Negro v brazílskej časti Amazónie. Predstavitelia samospráv hovorili o lokálnej energetickej sebestačnosti ako dôležitom predpoklade stabilnej lokálnej ekonomiky. Zástupcovia škôl sa zamerali na dialóg o rôznych postupoch a skúsenostiach v oblasti vzdelávania a osvety o klimatickej zmene.

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3