Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Končí 18-mesačný projekt na podporu kompostovania pod Poľanou

Priatelia Zeme-CEPA ukončia v decembri 2010 projekt zameraný na podporu racionálneho využívania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v regióne Poľana. Jeho cieľom bola rozsiahla osveta, vytvorenie koncepcií nakladania s týmto typom odpadov pre každú obec a vybudovanie vzorovej kompostovacej infraštruktúry.

Čítať ďalej...

Pripomienky k projektovým indikátorom horizontálnej priority

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzval Priateľov Zeme-CEPA, aby sa zapojili do aktualizácie ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Zle stanovené ukazovatele sú totiž jedným z dôvodov, prečo iba mizivý podiel veľkého počtu projektov podporených práve v rámci tejto horizontálnej priority skutočne pomáha rómskym komunitám.

Čítať ďalej...

Medzinárodné banky by mali zastaviť netransparentné pôžičky v strednej a východnej Európe

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), Európska investičná banka (EIB) a Svetová banka v stredu oznámili, že v rámci Spoločného akčného plánu investovali v roku 2010 v strednej a východnej Európe obrovské finančné prostriedky na podporu reálnej ekonomiky v regióne. Sieť mimovládných organizácií CEE Bankwatch Network a Priatelia Zeme-CEPA vyzývajú banky, aby svoje tvrdenia o podpore "reálnej ekonomiky" dokázali. Veľkú časť protikrízových pôžičiek a pôžičiek na podporu podnikania v týchto krajinách sprostredkúvajú súkromné banky a investičné fondy, ktoré nezverejňujú informácie o tom, kam tieto peniaze smerujú.

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3