Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Partneri

 

Cieľom Energoportálu je podporiť samosprávy pri budovaní vlastnej modernej, decentralizovanej a nefosílnej energetiky poskytovaním komerčne nezávislých, ale praktických a inšpirujúcich informácií. Vytvorili a spravujú ho Priatelia Zeme-CEPA s partnermi nezávisle od obchodných a straníckych záujmov. Portál nepropaguje žiadne produkty ani služby komečných subjektov.

 

PZ cepa logo velke

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktoré pripravuje podmienky pre energetickú sebestačnosť regiónu Poľana. Iniciovali tam niekoľko pilotných projektov, pripravili novú metodiku pre energetické plánovanie a otestovali jej využitie práve v 4 mikroregiónoch okolo Poľany, vytvorili vzdelávací cyklus o inteligentnej energetike a poskytujú praktické služby občanom a samosprávam.

Priatelia Zeme-CEPA
Námestie Pod krížom 65
976 33 Poniky - Ponická Huta

Tel: 048/ 419 3718
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.priateliazeme.sk/cepa

 

foeilogo en

Friends of the Earth International sú svetová federácia občianskych skupín Priateľov Zeme, ktoré pôsobia v 77 krajinách a majú viac ako 2 milióny členov a podporovateľov. V oblasti energetiky presadzujú transformáciu súčasnej monopolizovanej fosílnej energetiky na decentralizovaný systém výroby energie na báze obnoviteľných zdrojov a jej spravodlivej distribúcie a prísnu a spravodlivú reguláciu skleníkových emisií.

Friends of the Earth International
P.O. Box 19199
1000 GD Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 20 6221369
Web: www.foei.org

 

FoEE

Friends of the Earth Europe (Európski Priatelia Zeme) sú sieťou vyše 30 organizácií z krajín Európy. V oblasti energetiky presadzujú rozvoj udržateľnej efektívnej nefosílnej energetiky pod kontrolou miestnych komunít. Pre tento účel pripravujú a presadzujú legislatívne návrhy na úrovni EÚ a snažia sa ovplyvňovať toky verejných financií.

Friends of the Earth Europe
Mundo-b building
Rue d-Edimbourg 26
1050 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 893 1000
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.foeeurope.org

 

KLIMABUENDNIS AUSTRIA

Klimabündnis Österreich je rakúska členská organizácia Klimatickej aliancie. Združuje 771 samospráv a 203 regiónov, škôl, mimovládnych a odborných organizácií, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Organizácia poskytuje samosprávam vzdelávacie, informačné a poradenské služby, sprostredkúva partnerov pre spoluprácu, iniciuje a realizuje projekty. Jej dlhodobým partnerom je Federácia domorodých národov v regióne Rio Negro v brazílskej časti Amazónie, kde pomáha presadzovať ich práva.

Klimabündnis Österreich
Prinz-Eugen-Straße 72/1.5
1040 Wien

Tel: +43 1 581 5881-0
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.klimabuendnis.at

 

logo veronica 200

Ekologický institut Veronica je pracovisko Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svojou expertnou, vzdelávacou a poradenskou činnosťou poskytuje podporu domácnostiam, samosprávam aj malým podnikom pôsobiacim v mestách aj na vidieku v oblasti ochrany prírody a kultúrnej vidieckej krajiny, udržateľného rozvoja a občianskej angažovanosti v problémoch životného prostredia. Jeho pracovisko v Hostětíne sídli v prvom pasívnom dome postavenom v Českej republike.

Ekologický institut Veronica
ZO ČSOP Veronica
Panská 9
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420 542 422 750
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.veronica.cz

 

logo bwn transp

CEE Bankwatch Network je sieť organizácií z krajín strednej a východnej Európy, ktoré monitorujú medzinárodné finančné inštitúcie a programovanie a využívanie fondov EÚ. V oblasti energetiky sa snažia predchádzať financovaniu deštruktívnych nadnárodných aj lokálnych projektov fosílnej infraštruktúry a podporujú verejné investície na komunitné decentralizované nefosílne projekty.

CEE Bankwatch Network
Na Rozcestí 1434/6
190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika

Tel: +420 274 822 150
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://bankwatch.org

 

ekowatt-logoEkoWATT je česká poradenská spoločnosť v oblasti energetiky, ekonomiky a životného prostredia. Vznikla v roku 1990 ako občianske združenie a odvtedy sa vyvinula v profesionálnu poradenskú a odbornú spoločnosť známu v Čechách aj medzinárodne. Podporuje energetickú sebestačnosť budov, samospráv a regiónov, výrobných procesov a energetických systémov.

EkoWATT Praha
Areál Štrasburk
Švábky 52/2
180 00 Praha 8

Tel: +420 266 710 247
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.ekowatt.cz

 

brit_councilBritish Council Slovensko je inštitúcia podporujúca prenos a rozvoj kultúrnych kontaktov medzi Spojeným kráľovstvom a 110 krajinami vo svete vrátane Slovenska. Zameriava sa na oblasť angličtiny, umenia, vzdelávania a na celospoločenské otázky. V rokoch 2008 až 2011 iniciovala celoeurópsky projekt na ochranu klímy s názvom Challenge Europe, ktorý spojil mladých "advokátov klímy" z rôznych oblastí zo 14 európskych krajín. Slovenskí "advokáti klímy" spolupracovali aj na tvorbe tohto portálu.

British Council Slovensko
Panská 17
811 01 Bratislava

Tel: 02 5910 2400
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Web: www.britishcouncil.sk

 

 

 
 

energoplan3