Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Poľana

 

Napriek výnimočným prírodným a kultúrnym hodnotám a značnému potenciálu prírodných zdrojov patrí región Poľana k ekonomicky zaostávajúcim oblastiam Slovenska. Rozumné využívanie vlastných zdrojov by mohlo pozdvihnúť jeho ekonomiku, zmierniť vypuklé sociálne problémy regiónu a nasmerovať rozvoj regiónu udržateľným smerom.

Podľa analýz Priateľov Zeme-CEPA (2014) z regiónu okolo Poľany uniká iba cez dovoz fosílnych palív a elektriny na vykurovanie, prípravu teplej vody, prevádzku spotrebičov a verejné osvetlenie každý rok viac ako 37 mil. Eur. To predstavuje 544 až 875 Eur na každého obyvateľa. Pritom viac ako polovica tejto energie sa dá ušetriť a zredukovanú potrebu je možné úplne pokryť citlivým využívaním miestnych obnoviteľných zdrojov energie – najmä z biomasy, slnka a nízkopotenciálového tepla.

Keby to región dokázal, vytvoril by veľkú finančnú rezervu pre vlastný rozvoj, zvýšil by vlastnú energetickú bezpečnosť a významne by prispel aj k stabilizácii prostredia a klímy.

12 HrinovskeLazy
Foto: Štefan Kordoš

 

 
 

energoplan3