Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

O regióne

 

Región Poľana tvoria štyri susediace mikroregióny, ktoré obkolesujú Chránenú krajinnú oblasť Poľana:

Mikroregión Severné Podpoľanie
Mikroregión RENTAR
Čiernohronský mikroregión
Mikroregión Podpoľanie

Takto vymedzený región má rozlohu 1 132 km2, združuje 42 vidieckych samospráv a žije v ňom vyše 61 tisíc obyvateľov.

Fyzická mapa regiónu Poľana


Mikroregión Severné Podpoľanie 

mapa severpodpol

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Čerín-Čačín BB 1 153 450 410
Dolná Mičiná BB 946 378 390
Dúbravica BB 851 388 430
Horná Mičiná BB 1 569 567 440
Hrochoť BB 3 474 1 494 640
Lukavica ZV 516 163 340
Môlča BB 472 347 430
Oravce BB 851 185 430
Poniky BB 5 904 1 573 510
Sebedín-Bečov BB 963 369 370Mikroregión RENTAR 

mapa rentar

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Brusno BB 4 351 2 137 410
Hiadeľ BB 1 656 514 490
Lučatín BB 1 088 651 390
Ľubietová BB 6 104 1 160 490
Medzibrod BB 1 708 1 341 400
Moštenica ZV 1 342 217 480
Pohronský Bukovec BB 1 447 105 530
Povrazník BB 335 137 650
Strelníky BB 1 747 783 670 Čiernohronský mikroregión

mapa ciernyhron

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Čierny Balog BR 14 710 5 206 550
Drábsko BR 477 205 960
Hronec BR 3 515 1 200 500
Lom nad Rimavicou BR 1 740 277 1 020
Osrblie BR 2 402 391 580
Sihla BR 2 683 201 890
Valaská BR 6 331 3 828 470

 

 

Mikroregión Podpoľanie 

mapa podpolanie

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Detva DT 6 807 15 024 400
Detvianska Huta DT 1 430 704 820
Dúbravy DT 1 954 934 440
Horný Tisovník DT 3 215 207 450
Hriňová DT 12 645 7 696 500
Klokoč DT 984 502 550
Korytárky DT 904 964 440
Kriváň DT 911 1 697 410
Látky DT 4 572 568 830
Lukavica ZV 516 153 340
Očová ZV 8 830 2 603 400
Podkriváň DT 443 582 450
Slatinské Lazy DT 2 588 490 550
Stará Huta DT 721 328 730
Stožok DT 2 457 1 001 490
Vígľaš DT 895 1 663 380
Vígľašská Huta - Kalinka DT 3 204 362 580
Zvolenská Slatina ZV 1 619 2 851 328

 

 

 
 

energoplan3