Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Dohovor primátorov a starostov

 

O Dohovore primátorov a starostov
Text Dohovoru primátorov a starostov 
Kontakty
Signatári
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja


 

O Dohovore primátorov a starostov

Dohovor primátorov a starostov je hlavné európske hnutie združujúce mestá a regióny, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru sa zaväzujú splniť a prekročiť cieľ Európskej Únie znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020.

Aby signatári Dohovoru premietli svoj politický záväzok do konkrétnych opatrení a projektov, zaväzujú sa predovšetkým pripraviť východiskový inventár emisií a do jedného roka od podpisu Dohovoru predložiť svoj akčný plán udržateľného energetického rozvoja popisujúci kľúčové opatrenia, ktoré plánujú podniknúť.

Na stránkach Dohovoru nájdete konkrétne informácie o procese, ktorým by signatári Dohovoru mali prejsť, aby splnili svoje záväzky. Pozri Dohovor krok za krokom.


 

Kontakty

Dohovor primátorov a starostov riadi konzorcium sietí miestnych samospráv, ktoré vedie Energy Cities a ktoré tvoria Climate Alliance (Klimatická Aliancia), CEMR, Eurocities a Fedarene.

Všetky potrebné kontakty na európskej úrovni nájdete tu.

Podporu Dohovoru primátorov a starostov na Slovensku zabezpečuje Únia miest Slovenska.

Adresa: Generálny sekretariát ÚMS Bratislava, Biela 6, 811 01 Bratislava
Telefón: 02-54 435 914
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: http://www.unia-miest.sk/

 

Signatári

Signatári Dohovoru zastupujú samosprávy rôznej veľkosti, od malých dediniek až po mnohomiliónové metropoly ako Londýn alebo Paríž. Od roku 2008 Dohovor podpísalo takmer 6500 miest a obcí s celkovým počtom obyvateľov vyše 200 miliónov. Do septembra 2015 pristúpili k Dohovoru aj 4 samosprávy zo Slovenska: Moldava nad Bodvou (máj 2008), Nitra (december 2008), Turčianske Teplice (február 2012) a Bratislava (apríl 2012).

Zoznam miest a obcí, ktoré podpísali Dohovor (databáza, formát pdf, mapa)

 

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) je základný dokument, v ktorom signatár Dohovoru opisuje, ako chce dosiahnuť záväzok znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020. SEAP definuje aktivity a opatrenia stanovené na splnenie tohto záväzku, ich časový harmonogram a vymedzenie zodpovednosti za ne. Signatári si môžu zvoliť vlastnú formu SEAP, ale musia splniť základné požiadavky stanovené na obsah tohto dokumentu, ktoré sú zahrnuté v Manuáli na prípravu SEAP. Vypracované SEAP schvaľuje Európska komisia a signatári sú potom povinní monitorovať ich plnenie.

Všetky SEAP, ktoré predložili signatári a ktoré prijala Európska komisia, sú registrované v katalógu akčných plánov udržateľného energetického rozvoja.

Manuál na prípravu SEAP (v angličtine)

 

 
 

energoplan3