Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Spotreba pohonných hmôt

 

Všeobecné informácie
Mýtus o mobilite

 
Všeobecné informácie

Významný potenciál úspor energie na úrovni samospráv a regiónov sa skrýva v hospodárení s palivami, používanými najmä v doprave.

Všeobecne platí, že regióny a samosprávy by mali:

  1. Aktívne podporovať systém verejnej dopravy a uprednostňovať ho pred individuálnou dopravou.
  2. Uprednostňovať bezmotorovú prepravu (najmä osôb, ale aj tovarov) pred motorovou, napríklad vytváraním siete cyklistických chodníkov, bezmotorových zón v mestských častiach, obmedzovaním motorovej dopravy v prírode a podobne.
  3. Minimalizovať používanie automobilov s benzínovým a naftovým pohonom. Podporovať zdieľanie autmobilov v komunite.
  4. Obstarávať čo najmenej vozidiel a ak je to nevyhnutné, kupovať výlučne vozidlá s nízkou spotrebou palív, uprednostňovať vozidlá poháňané LPG a bionaftou (ak si ju vyrávajú sami alebo ak je biopalivo v regióne dostupné) pred vozidlami s benzínovými a naftovými motormi, a perspektívne uvažovať o využívaní elektromobilov.

Na Slovensku nie je bežné, aby sa samosprávy (najmä malé vidiecke obce a mikroregióny) koncepčne zaoberali rozvojom dopravy. Doprava je ale veľmi dôležitý sektor bytostne naviazaný na energetiku - v krajinách EÚ doprava spotrebuje asi 30 percent primárnych energetických zdrojov.

Dôležité je upozorniť aj na energetický (a ekonomický) prínos dobrej organizácie práce v rámci samosprávy a regiónu. Vozidlá sa totiž bežne využívajú na zbytočné jazdy a väčšinou jazdia prázdne alebo poloprázdne. Dôležité verejné cesty sú neraz rozbité a nebezpečné, napriek tomu samosprávy namiesto ich kvalitnej rekonštrukcie stavajú nové alebo asfaltujú poľné cesty. Verejné priestranstvá sa dnes už skoro výlučne kosia drahými, hlučnými a prašnými motorovými kosačkami, pričom by túto prácu - ako bolo nedávno bežné - mohli robiť ručne domáci kosci (často bez práce) alebo by ich vo vhodných prípadoch mohli spásať ovce. Individuálne vozenie detí do škôl by mohol neraz nahradiť spoločný odvoz viacerých detí naraz alebo chodenie na bicykloch. Časť práce ťažkých mechanizmov devastujúcich pôdu v obecných lesoch by mohli nahradiť ťažné zvieratá.

Praktických príkladov ako znižovať spotrebu palív na lokálnej úrovni by sa dalo uviesť veľa. Nie všetky sa dajú uplatiť všade. Niekedy sa dajú realizovať bez straty jediného centu, inokedy by si vyžadovali investíciu. Okrem priaznivého efektu na lokálnu energetickú bilanciu však často majú aj nezanedbateľné nepriame pozitívne vplyvy na komunitu.

Vhodný a efektívny lokálny a regionálny dopravný systém a účelné hospodárenie s pohonnými látkami môže výrazne znížiť energetické potreby regiónu a tým aj pravidelný neželaný únik peňazí z regiónov. Preto by mu obce mali venovať priebežnú pozornosť a dopravu a hospodárenie s palivami by mali považovať za dôležitú súčasť inteligentnej energetiky.

Mýtus o mobilite

Väčšina ľudí je presvedčená o tom, že auto je pre nich nevyhnutnosťou. Veria, že cestovanie autom je oproti verejnej doprave rýchle, pohodlné a lacnejšie. Auto preto automaticky považujú za neodmysliteľnú súčasť života v modernej spoločnosti. Auto sa stalo dominantným symbolom pokroku a prosperity a základnou „statusovou“ výbavou domácností – bohatých aj chudobných, mladých aj starých, žien aj mužov, na Slovensku aj v Británii alebo Číne. Reklama, filmy, biznis, verejní predstavitelia a – bohužiaľ - aj školský systém nás zo všetkých strán tisíckrát denne v tejto viere utvrdzuje.

Pozrime sa ne tento najrozšírenejší mýtus súčasnosti sedliackym rozumom.


Príklad prvý

Predpokladajme, že dospelý človek XY, ktorý žije v Pezinku, tam má rodinu a býva v byte v paneláku, pracuje v súkromnej firme v Bratislave (jeho pracovisko je od bytu vzdialené 25 km a pri pracovisku má predplatené parkovanie). Vo firme zarába priemerne 800 eur za mesiac (čistá mzda). Do zamestnania chodí každý deň (v roku spolu 220 dní po odrátaní dovolenky a práceneschopnosti) autom Renault Clio. Jedna cesta mu trvá priemerne 45 minút vzhľadom na ranné zápchy. Poobede z práce domov mu cesta trvá asi 30 minút. Priemerne dvakrát týždenne použije XY auto na väčšie nákupy v hypermarkete vzdialenom od jeho obľúbenej trasy z práce 5 km.

Priemerne raz za mesiac chodí XY autom na chatu príbuzného XY do neďalekej Modry – Harmónie, ktorá je od bytu vzdialená 12 km. Vždy v lete chodieva autom na dovolenku do Vysokých Tatier (vzdialenosť 325 km) a tam najazdí ďalších 150 km. V zime si rodina dovolí jednu víkendovú lyžovačku do Jasnej (vzdialenosť 280 km).

XY sa snaží používať auto čo najmenej, nepoužíva ho na menšie nákupy ani na návštevy známych a príbuzných. Do zahraničia nejazdí.

Podľa technického preukazu je priemerná spotreba paliva auta Renault Clio 7,2 l/100 km (palivo je benzín Natural 95, ktorý stojí priemerne 1,2 eur/l). Predpokladajme, že údaj v „techničáku“ korešponduje s reálnou spotrebou auta.

XY zaplatí každý rok za povinné zákonné poistenie auta 110 eur a za havarijné poistenie ďalších 130 eur. Bežný servis ho stojí ročne priemerne 220 eur. Predpokladajme, že auto si nevyžaduje žiadne ďalšie mimoriadne servisné zásahy. XY kúpil toto auto v roku 2009 ako ojazdené za 2900 eur. Po šiestich rokoch ho chce predať, lebo sa zvyšuje riziko poruchovosti a hrozí, že sa čoskoro výrazne zvýšia jeho prevádzkové náklady. V bazáre ponúkajú XY za auto 800 eur. XY ponuku bazáru prijal a hneď si kúpil mladšie ojazdené auto.

Ročné výdavky za používanie auta

Účel Jednotka Počet jedn. Jedn. cena
[Eur]
Cena spolu
[Eur]
Cesta do práce km/rok 11 000 0,0864 950,40
Parkovné mes 12 41,00 492,00
Nákupy km/rok 530 0,0864 45,79
Dovolenky km/rok 1 648 0,0864 142,39
Zákonné poistenie poistka 1 110,00 110,00
Havarijné poistenie poistka 1 130,00 130,00
Odpisy rok 1 262,50 262,50
Spolu rok     2 133,08


Priemerná čistá mzda XY:
4,8 eur/hod. (lebo 800 eur/mes x 12 mes : 2 000 prac. hodín v roku = 4,8 eur/hod.)

Na prevádzku auta musí XY pracovať: 444,4 hodín = 55,5 pracovných dní = 2,7 mesiaca (lebo 2 133,08 eur : 4,8 eur/hod = 444,4 hod.)

Priemerná cena cestovania autom: 0,1619 eur/km (lebo 2 133 eur : 13 178 km = 0,1619 eur/km)

Porovnajme ceny cestovania autom a verejnej dopravy:

Spôsob dopravy

Priemerná cena za 1 km
[Eur]

Poradie
(od najlacnejšieho)

Komentár

 Auto

0,16187

3

 

 Vlak

0,04795

1

 3,38-krát lacnejšie ako auto

 Autobus

0,05176

2

 3,13-krát lacnejšie ako auto


Poznámka: Do priemernej ceny cestovania vlakom aj autobusom sú zarátané aj celoročný lístok na mestskú dopravu v Bratislave a karta na neobmedzený počet ciest tatranskými električkami a zubačkami počas dovolenky vo Vysokých Tatrách (v cenách dopravy autom sa s tým neuvažuje). Úseky, na ktorých nie je železnica, sa v prípade cestovania vlakom uvažuje s dopravou autobusom.

Čas potrebný na dopravu autom:  302 hod. (šoférovanie: 220 ciest x [0,75 hod + 0,50 hod] + 2 178 km/rok : priem. rýchlosť 80 km/hod)
                                                      444 hod. (čas potrebný na zarábanie peňazí na cestovanie autom)
                                                      746 hodín (spolu)

Priemerná rýchlosť dopravy autom: 17,7 km/hod. (lebo 13 178 km/rok : 746 hod/rok = 17,7 km/hod)

Ak vezmeme do úvahy všetok čas potrebný na cestovanie verejnou dopravou (vrátane príchodu na stanice, presunov na MHD a podobne), priemerná rýchlosť dopravy vlakom v tomto prípade je 35,19 km/hod a autobusom 26,92 km/hod.


Príklad druhý

Predpokladajme teraz, že človek XY má rodinu a auto sa snaží čo najviac využívať. Oproti podmienkam z predchádzajúceho príkladu teda počítajme s tým, že ráno cestou do práce ešte vždy zavezie dieťa do základnej školy v Bratislave (zachádzka 5 km). Poobede už jeho dieťa chodí domov verejnou dopravou, takže XY už môže chodiť z práce rovno domov. Predpokladajme, že na chatu do Modry – Harmónie sa v aute odvezie aj dieťa a manželka XY. To isté platí o dovolenkách do Tatier aj o lyžovačke do Jasnej. Všetky ostatné podmienky sú rovnaké ako v prvom prípade.

Pozrime sa, ako sa zmenia výsledky hodnotenia cestovania individuálnou dopravou autom.

Výdavky za používanie auta sa znížia sa o nutné cestovné ostatných členov rodiny verejnou dopravou podľa nasledujúcej tabuľky:

Ušetrené cestovné verejnou dopravou Jednotka Počet jedn. Vlakom Autobusom
Jedn. cena
[Eur]
Cena spolu
[Eur]
Jedn. cena
[Eur]
Cena spolu
[Eur]
Dieťa do školy cesta 220 0,00 0,00 0,64 140,80
Dieťa (chata v Modre - Harmónii) cesta 12 0,00 0,00 0,43 5,16
Manželka (chata v Modre - Harmónii) cesta 12 0,85 10,20 0,75 9,00
Dieťa (dovolenka vo Vysokých Tatrách) cesta 1 6,47 6,47 8,97 8,97
Manželka (dovolenka vo Vysokých Tatrách) cesta 1 12,94 12,94 14,85 14,85
Dieťa (dovolenka v Jasnej) cesta 1 7,95 7,95 8,55 8,55
Manželka (dovolenka v Jasnej) cesta 1 11,61 11,61 13,80 13,80
Spolu       49,17   201,13


Ak by sa teda ušetrilo cestovné vlakom:

Ročné výdavky za používanie auta: 2 083,91 eur (lebo 2 133,08 eur – 49,17 eur = 2 083,91 eur)

Na prevádzku auta musí XY pracovať: 434,1 hodín = 52,3 pracovných dní = 2,5 mesiaca (lebo 2 083,9 eur : 4,8 eur/hod = 434,1 hod.)

Priemerná cena cestovania autom: 0,15813 eur/km (lebo 2 083,9 eur : 13 178 km = 0,15813 eur/km)

Porovnanie cien:

Spôsob dopravy

Priemerná cena za 1 km
[Eur]

Poradie
(od najlacnejšieho)

Komentár

 Auto

0,15813

3

 

 Vlak

0,04795

1

 3,30-krát lacnejšie ako auto

 Autobus

0,05176

2

 3,06-krát lacnejšie ako auto


Čas potrebný na dopravu autom:
  302 hod. (šoférovanie: rovnaké ako v prvom prípade)
                                                      434 hod. (čas potrebný na zarábanie peňazí na cestovanie autom)
                                                      736 hodín (spolu)

Priemerná rýchlosť dopravy autom: 17,9 km/hod. (lebo 13 178 km/rok : 736 hod/rok = 17,9 km/hod)


Ak by sa ušetrilo cestovné autobusom:

Ročné výdavky za používanie auta: 1 931,95 eur (lebo 2 133,08 eur – 201,13 eur = 1 931,95 eur)

Na prevádzku auta musí XY pracovať: 402,5 hodín = 50,3 pracovných dní = 2,4 mesiaca (lebo 1 931,95 eur : 4,8 eur/hod = 402,5 hod.)

Priemerná cena cestovania autom: 0,14660 eur/km (lebo 1 931,95 eur : 13 178 km = 0,14660 eur/km)

Porovnanie cien:

Spôsob dopravy

Priemerná cena za 1 km
[Eur]

Poradie
(od najlacnejšieho)

Komentár

 Auto

0,14660

3

 

 Vlak

0,04795

1

 3,06-krát lacnejšie ako auto

 Autobus

0,05176

2

 2,83-krát lacnejšie ako auto


Čas potrebný na dopravu autom:
  302 hod. (šoférovanie: rovnaké ako v prvom prípade)
                                                      403 hod. (čas potrebný na zarábanie peňazí na cestovanie autom)
                                                      705 hodín (spolu)

Priemerná rýchlosť dopravy autom: 18,69 km/hod. (lebo 13 178 km/rok : 705 hod/rok = 18,69 km/hod)


Príklad tretí

Predpokladajme teraz, že oproti predchádzajúcemu prípadu bude človek XY každý deň voziť do práce v Bratislave aj svoju manželku. Všetky ostatné podmienky sú rovnaké ako v druhom prípade.

Výdavky za používanie auta sa teda znížia ešte aj o cestovné manželky do práce aj z práce v Bratislave.

Ušetrené cestovné verejnou dopravou Jednotka Počet jedn. Vlakom Autobusom
Jedn. cena
[Eur]
Cena spolu
[Eur]
Jedn. cena
[Eur]
Cena spolu
[Eur]
Úspory z druhého prípadu       49,17   201,13
Čipová karta pre BID ks 0,1 5,00 0,50 5,00 0,50
Ročný lístok BID ks 1,0 263,90 263,90 263,90 263,90
Pezinok - Bratislava autobus cesta 440,0     0,75 330,00
Pezinok - Bratislava vlak mesačný lístok 12,0 24,00 288,00    
Spolu       601,57   795,53


Poznámka: Do ušetrenej ceny je v oboch variantoch zarátaný aj celoročný lístok manželky na mestskú dopravu v Bratislave.

Ak by sa ušetrilo cestovné vlakom:

Ročné výdavky za používanie auta: 1 531,51 eur (lebo 2 133,08 eur – 601,57 eur = 1 531,51 eur)

Na prevádzku auta musí XY pracovať: 319,1 hodín = 39,9 pracovných dní = 1,9 mesiaca (lebo 1 531,51 eur : 4,8 eur/hod = 319,1 hod.)

Priemerná cena cestovania autom: 0,11622 eur/km (lebo 1 531,51 eur : 13 178 km = 0,11622 eur/km)

Porovnanie cien:

Spôsob dopravy

Priemerná cena za 1 km
[Eur]

Poradie (od najlacnejšieho)

Komentár

 Auto

0,11622

3

 

 Vlak

0,04795

1

 2,42-krát lacnejšie ako auto

 Autobus

0,05176

2

 2,25-krát lacnejšie ako auto


Čas potrebný na dopravu autom:
  302 hod. (šoférovanie: rovnaké ako v prvom prípade)
                                                      319 hod. (čas potrebný na zarábanie peňazí na cestovanie autom)
                                                      621 hodín (spolu)

Priemerná rýchlosť dopravy autom: 21,2 km/hod. (lebo 13 178 km/rok : 621 hod/rok = 21,2 km/hod)


Ak by sa ušetrilo cestovné autobusom:

Ročné výdavky za používanie auta: 1 337,55 eur (lebo 2 133,08 eur – 795,53 eur = 1 337,55 eur)

Na prevádzku auta musí XY pracovať: 278,7 hodín = 34,8 pracovných dní = 1,7 mesiaca (lebo 1 337,55 eur : 4,8 eur/hod = 278,7 hod.)

Priemerná cena cestovania autom: 0,10150 eur/km (lebo 1 337,55 eur : 13 178 km = 0,10150 eur/km)

Porovnanie cien:

Spôsob dopravy

Priemerná cena za 1 km
[Eur]

Poradie
(od najlacnejšieho)

Komentár

 Auto

0,10150

3

 

 Vlak

0,04795

1

 2,11-krát lacnejšie ako auto

 Autobus

0,05176

2

 1,96-krát lacnejšie ako auto


Čas potrebný na dopravu autom:
  302 hod. (šoférovanie: rovnaké ako v prvom prípade)
                                                      279 hod. (čas potrebný na zarábanie peňazí na cestovanie autom)
                                                      581 hodín (spolu)

Priemerná rýchlosť dopravy autom: 22,68 km/hod. (lebo 13 178 km/rok : 581 hod/rok = 22,68 km/hod)

 

Zaujímavé? Urobte si tento jednoduchý výpočet pre svoju domácnosť. Nepotrebujete úplne presné čísla, stačia dobré odhady. Budete na to potrebovať asi hodinu času – ale to, čo zistíte, zrejme bude stáť za to. Možno o svojej viere v auto ako nepostrádateľnej súčasti života silne zapochybujete.

 

 
 

energoplan3