Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Pre samosprávy

 

Energetika na úrovni samospráv a regiónov na Slovensku je vo väčšine prípadov presným opakom toho, aká by mala byť. Jej smer a tempo stále určujú najmä dotačné výzvy, havarijný stav zariadení alebo snaha dosiahnuť rýchly zisk. Súčasný stav je zlý a treba ho kompletne a čím skôr zmeniť.

V rubrike Inteligentná energetika sme naznačili základné črty modernej energetiky, ktorá je udržateľná, stabilizuje miestnu ekonomiku a zabezpečuje jej trvalú energetickú bezpečnosť. Samosprávy sa musia vybrať práve týmto smerom.

Lenže zmena od súčasnej živelnej k inteligentnej komunálnej energetike bude dlhá. Vyžiada si vytrvalosť, vedomosti, plánovanie, personál a peniaze. To platí všade, v bohatých aj zaostávajúcich regiónoch, v malých obciach aj vo veľkomeste.

Ale zároveň platí aj to, že všade je takáto zmena od živelnosti k systému, od plytvania k efektivite a od energetickej závislosti k sebestačnosti možná. Táto rubrika poskytne inšpiráciu samosprávam, ktoré sa pre takúto cestu rozhodnú.

 

 
 

energoplan3