Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Príklady z iných krajínNemecko
Rakúsko
Taliansko

Rumunsko
Škótsko

Medzinárodné databázy príkladov dobrej praxe


Nemecko

Zásadná prestavba energetiky a využívanie obnoviteľných zdrojov v Nemecku poskytuje užitočné zistenia a skúsenosti, ktoré sa dajú využiť aj v krajinách strednej a východnej Európy. Z viacerých dôvodov je dnes jednoduchšie úspešne transformovať energetiku než pred dvadsiatimi rokmi. Nielen preto, že ceny energie z obnoviteľných zdrojov prudko klesli. Skúsenosti s uplatňovaním rôznych nástrojov a pravidiel regulácie trhu poskytujú veľa ponaučení, ktoré môžu pomôcť politikom v iných krajinách vyhnúť sa rôznym problémom. V tejto rubrike nájdete prehľad kľúčových zistení z doterajšieho procesu energetickej transformácie v Nemecku (Energiewende).

Ponúkame aj informácie v anglickom a nemeckom jazyku o konkrétnych projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia vo vybraných mestách v Nemecku financovaných modelom EPC (pozri rubriku Terminológia), vďaka ktorým sa dosiahli výrazné úspory elektriny. Realizovali sa v rámci projektu Green Public Procurement in Action (Zelené verejné obstarávanie v praxi):

Verejné osvetlenie v meste Erlangen
Verejné osvetlenie v meste Dormagen
(pozri aj správu o tomto projekte)


Rakúsko

Rakúska Klimatická aliancia (Klimabündnis Österreich) združuje spolu 974 miest, obcí a regiónov z celej krajiny. Nechýbajú menzi nimi veľké mestá ako Viedeň, Linz, Salzurg alebo Graz a členmi sú aj malé vidiecke obce. Portál tejto siete ponúka na svojej stránke mapu a databázu príkladov dobrej praxe z celého Rakúska (v nemčine) s možnosťou vyhľadávania podľa kľúčových slov. Nájdete tam príklady zaujímavých projektov zameraných na znižovanie spotreby energie, využívanie rôznych obnoviteľných zdrojov energie, projekty rozvoja nemotorovej dopravy a dopravy na báze využívania obnoviteľných zdrojov, iniciatívy samospráv podporujúce znižovanie emisií skleníkových plynov a ďalšie inšpirujúce príklady.

Mapa a databáza príkladov dobrej praxe z Rakúska
Viac o Klimatickej aliancii

Ďalší zaujímavý zdroj informácií o mnohých projektoch využívania obnoviteľných zdrojov energie (v slovenčine) v Rakúsku je databáza online združenia Energiepark Bruck/Leitha, ktorá umožňuje vyhľadávať projekty podľa regiónu alebo typu využívaného obnoviteľného zdroja. Databáza poskytuje základné informácie o lokalite a histórii realizovaných projektov, ekonomické údaje, technické parametre použitých zariadení a podobne.

Databáza projektov využívania obnoviteľných zdrojov v Rakúsku
Viac o Energiepark Bruck/Leitha


Taliansko

Prvá talianska samospráva kompletne zásobovaná energiou z nefosílnych zdrojov - Morgex
Veterná farma samosprávy Tocco da Casauria farma samosprávy Tocco da Casauria
Systém centrálneho zásobovania teplom z drevnej štiepky vyrobenej lokálne v samospráve Rufina


Rumunsko

V rámci projektu Green Public Procurement in Action (Zelené verejné obstarávanie v praxi), ktorý sa zameral na podporu verejného obstarávania energeticky efektívnych a zelených riešení pre samosprávy v EÚ, sa podporili nasledovné projekty úspor energia a využívania solárnej energie. Projekty boli financované modelom EPC (pozri rubriku Terminológia). Informácie o nich sú v anglickom a nemeckom jazyku.

Verejné osvetlenie v meste Rovinari
Využitie solárnych kolektorov na ohrev teplej vody v nemocnici v meste Rovinari


Škótsko

Veľmi zaujímavé prípadové štúdie o dobrých príkladoch komunitou riadených energetických projektov poskytujú stránky škótskeho konzorcia Local Energy Scotland. Zahŕňajú komunitné projekty na využívanie veternej, vodnej aj solárnej energie, biomasy, energie prílivu, projekty udržateľnej dopravy. Na stránkach konzorcia nájdete aj princípy dobrej praxe podporované (nielen deklaratívne, ale aj finančne) škótskou vládou, príručky a postupy pri príprave podobných komunitou riadených energetických projektov a mnohé ďalšie užitočné údaje. Informácie sú v angličtine.

Prípadové štúdie zo Škótska


Medzinárodné databázy príkladov dobrej praxe

Nasledujúce odkazy sú určené pre miestne a regionálne samosprávy, energetické agentúry a komunitné iniciatívy a ponúkajú informácie o zaujímavých postupoch a projektoch z rôznych krajín.

Databáza príkladov dobrej praxe z projektu COOPENERGY (v angličtine)
Databáza príkladov zaujímavých twinningových projektov samospráv (v angličtine)
Výber príkladov dobrej praxe členských samospráv Dohovoru primátorov a starostov v roku 2013 (prezentácia v angličtine)

 
 

energoplan3