Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Obnoviteľné zdroje

 

V tejto rubrike prinášame základné informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Jej cieľom je pomôcť samosprávam a komunitným iniciatívam zorientovať sa v tejto problematike a poskytnúť im rámcový prehľad o technických riešeniach.

Táto rubrika však nemá ambíciu poskytovať detailné opisy technických riešení a technológií, ani ponúkať komerčné produkty firiem.

 

 
 

energoplan3