Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Dvojdňové školenie pre samosprávy miest a obcí zorganizovali tento týždeň v Hostětíne na Morave Priatelia Zeme-CEPA a Klimatická Aliancia. Exkurzie a školenia za zúčastnili starostovia a zamestnanci obcí združených v Klimatickej Aliancii (Zábiedovo, Tomášov, Kolárovo, Čierny Balog), ale aj iných obcí a miest, zástupkyne Slovenskej agentúry životného prostredia a členovia mimovládnych organizácií.

Lektori z centra Veronica predstavili účastníkom viaceré modelové ekologické projekty udržateľného rozvoja napríklad energeticky pasívny dom, ekologickú výrobou ovocného muštu, centrálnu kotolňu spaľujúcu biomasu alebo koreňovú čističku odpadových vôd, ktoré sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale priniesli obci Hostětín veľké finančné úspory.

Po exkurzii nasledovalo školenie o zelenom úradovaní. Ide o systém environmentálne vhodnej správy úradov, ktoré môže zahŕňať efektívne využívanie recyklovaného papiera, šetrenie energiou a vodou na pracoviskách, používanie ekologických čistiacich prostriedkov, kompostovanie biologických odpadov a separovanie ďalších druhov odpadov.

„Predstavitelia samospráv sa na školení mali možnosť presvedčiť, že zelené úradovanie šetrí nielen životné prostredie, ale najmä náklady na prevádzku úradu či organizácie. Často stačí málo, aby sa napríklad obecný úrad priblížil k ekologicky udržateľnej prevádzke. Školenie bolo inšpiratívne a viacerí účastníci prejavili odhodlanie zapojiť prvky zeleného úradovania do praxe svojich organizácií “, hovorí Katarína Hipšová, projektová koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA.

Exkurziu a školenie Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali v rámci projektu „Dajme šancu Slnko“. Cieľom tohto projektu je rozšíriť pôsobenie medzinárodnej siete samospráv a škôl Klimatická Aliancia. Aliancia podporuje využívanie energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie na lokálnej úrovni nad rámec, ktorý mestám, obciam a školám ukladá zákon.


Viac informácií:

Katarína Hipšová, koordinátorka projektu, tel.: 0917 517 267, e-mail: klima[zavináč]priateliazeme.sk

 

 
 

energoplan3