Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Hľadáme dobrovoľníkov

Cez program Európsky zbor solidarity hľadáme mladých dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčky so záujmom o prípravu a realizáciu zaujímavých aktivít a programov pre školy a verejnosť zamerané na zvyšovanie energetickej gramotnosti, inteligentné energetické správanie, posilňovanie energetickej sebestačnosti komunít a regiónov a ochranu klímy. Bližšie informácie TU.

Prečo, čo a ako učiť o klíme

Čo vieme a nevieme o klíme - Známe a neznáme súvislosti - Poslanie školy: pripraviť mladých ľudí na život, ktorý sa bude zásadne líšiť
od väčšinových očakávaní - Tipy a podnety pre učiteľov a školy. To je obsah série školení pre učiteľov v okrese Rimavská Sobota, ktoré pripravujú Priatelia Zeme-CEPA.

Čítať ďalej...

Výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti

Medzinárodná výstava autorských fotografií z celého sveta o príčinách a dôsledkoch zmeny klímy na prírodu a spoločnosť upozorňuje najmä na historickú zodpovednosť modernej konzumnej civilizácie za dnešnú destabilizáciu klimatického systému Zeme. Výstava bude v rokoch 2020 až 2022 putovať po okresoch Rimavská Sobota, Rožňava a Kežmarok v rámci projektu Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska. Bližšie informácie TU.

Neznáma zbraň Bernieho Sandersa

Green New Deal (Nová zelená dohoda) demokratického kandidáta na prezidenta USA Bernieho Sandersa si zasluhuje pozornosť. Ku klimatickej výzve sa stavia čestnejšie a komplexnejšie ako ktorýkoľvek iný koncept v USA. Volá po vládnych opatreniach v kolosálnom rozsahu – chce zaviazať USA, aby sa spravodlivo podieľali na znížení globálnych emisií skleníkových plynov na polovicu do roku 2030 a načrtáva súbor odvážnych stratégií na dosiahnutie tohto mimoriadne ambiciózneho cieľa. 

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3