Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Návrh integrovaného dopravného systému pre Zamagurie (s presahom do Poľska na severe a okresu Stará Ľubovňa na východe), predstavuje dopravné riešenie, ktoré by prinieslo výrazné zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy (predpokladá až 50-percentné prevedenie individuálnej automobilovej dopravy na verejnú). Návrh predpokladá značné skvalitnenie a rozšírenie kapacity verejnej osobnej dopravy tým, že integruje dopravné informácie (sústredenie informácií na jednom mieste a zjednotenie ich formy bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov), tarify (jednotné cestovné a na jeden cestovný doklad bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov), cestovné poriadky (zabezpečenie prípojov v prestupných zastávkach bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov) a zastávky (sústredenie prestupných zastávok na jedno miesto do terminálu bez ohľadu na dopravný mód, dopravcov a majiteľov dopravnej infraštruktúry). Návrh má replikačný potenciál a jeho realizácia by priniesla inšpiráciu pre rozvoj inteligentného integrovaného systému dopravy v širšom regióne.

Popri tom majú zmysel opatrenia obmedzujúce zbytočnú nehospodárnu jazdu vodičov (uplatňovanie zásad úspornej jazdy si nevyžaduje žiadne investície, pričom je možné znížiť spotrebu PHM až o 15 %). Až po výraznej redukcii celkového počtu vozidiel má význam náhrada vozidiel so spaľovacími motormi elektromobilmi s priebežnou plošnou výstavbou potrebnej infraštruktúry. Opatrením druhoradého významu je náhrada vozidiel na benzínový a naftový pohon plynovými a elektrickými hybridmi, pretože v podstate konzervujú závislosť ľudí od spotreby fosílnych palív.

Stiahnite si štúdiu možností a príležitostí Inteligentný integrovaný dopravný systém v Zamagurí. Pre Priateľov Zeme-CEPA vypracoval kolektív Igor Chovanec, Emanuel Šíp a Ján Jakabík v auguste 2020.

 
 

energoplan3