Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Kotolňa na drevnú štiepku a slamu v Šali

 

Miesto: Šaľa, Trnavský kraj
Zdroj:
Drevná štiepka a slama
Inštalovaný výkon:
2 x 1,5 MWt
Náklady:
30 mil. Sk
Uvedenie do prevádzky: Jeseň 2006
Užívatelia vyrobenej energie: 16 tisíc obyvateľov sídlisk v Šali
Investor: MENERT – THERM, s.r.o.

Čítať ďalej...

Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove

 

Miesto: Hrušov, Banskobystrický samosprávny kraj
Zdroj
: Kotolňa na slamu
Inštalovaný výkon:  600 KW
Uvedenie do prevádzky:
2007
Užívatelia vyrobenej energie:
Základná škola v Hrušove
Prevádzkovateľ:
Obec Hrušov

Čítať ďalej...

Biomasová kotolňa v Hostětíne (Česká republika)

Miesto: Hostětín, Zlínsky kraj
Zdroj:
Kotolňa na drevnú biomasu
Inštalovaný výkon:
732 kWt
Náklady:
36 miliónov Kč
Uvedenie do prevádzky:
jeseň 2000
Užívatelia vyrobenej energie:
68 odberateľov z celkových 80 osídlených budov v Hostětíne Hostětíne (85 % vykurovaných objektov v obci)
Majiteľ a prevádzkovateľ:
Obec Hostětín

Čítať ďalej...

Bioplynová stanica v Otrokoviciach (Česká republika)

Miesto: Otrokovice, Zlínsky kraj
Zdroj:
Bioplynová stanica
Inštalovaný výkon:
780 kWe/950 kWt
Náklady:
62 milionov Kč
Uvedenie do prevádzky:
2006
Užívatelia vyrobenej energie:
Pokrýva spotrebu otrokovickej čističky odpadových vôd, ktorá obsluhuje obce s populačným ekvivalentom 160 000 obyvateľov
Vlastník:
TOMA, a.s., Otrokovice

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3