Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje už 16. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie. Téma tohtoročnej konferencie je Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom.

Čítať ďalej...

Účelné a efektívne využívanie biomasy

Mimovládne organizácie dnes zverejnili dokument o energetickom využívaní biomasy (najmä dreva). Dokument obsahuje aj návrh kritérií udržateľnosti, ktoré by mal spĺňať každý verejne financovaný projekt energetického využívania tuhej biomasy na Slovensku.

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3