Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Prvá skupina ľudí vyškolená pre prácu s termovíznou kamerou

Združenie Priatelia Zeme-CEPA vyškolilo prvých záujemcov o prácu s termovíznou kamerou. Budú pomáhať združeniu hodnotiť tepelno-izolačné vlastnosti budov v regióne Poľana. Združenie očakáva, že táto zaujímavá služba bude motivovať majiteľov rodinných domov, bytoviek aj verejných objektov, aby svoje objekty zateplili a rekonštruovali.

Čítať ďalej...

Biomasa ako šanca aj riziko

Združenie Priatelia Zeme-CEPA vydalo aktualizované vydanie publikácie Účelné a efektívne využívanie biomasy. Autori v ňom zdôrazňujú strategický význam biomasy a upozorňujú na potrebu uváženého rozhodovania o jej využívaní, najmä v prípade výroby energie a palív.

Čítať ďalej...

Ďalší kurz o energetickej autonómii regiónov

Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravuje ďalší turnus vzdelávacieho kurzu o energetickej autonómii vidieckych regiónov a možnostiach energetických úspor a využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Kurz bude určený najmä pracovníkom samospráv, študentom a aktívnym občanom v regióne Poľana.

Čítať ďalej...

Kontroverzná plynová elektráreň a tepláreň v Považskom Chlmci je opäť v hre

Krajský stavebný úrad v Žiline potvrdil platnosť územného rozhodnutia na umiestnenie kontroverznej elektrárne v Považskom Chlmci. Proti projektu, ktorý financuje aj Európska investičná banka, protestujú miestni obyvatelia od roku 2007. Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network upozorňujú, že plynová elektráreň bude ďalšou záťažou pre životné prostredie v tejto mestskej časti Žiliny, kde už desiatky rokov obyvateľom znepríjemňuje život skládka komunálneho odpadu, kvôli ktorej sa Slovensko musí hájiť aj na Európskom súdnom dvore.

Čítať ďalej...