Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Energetika v regiónoch

 

V tejto rubrike predstavujeme prvé pokusy o koordinovaný postup regiónov pri plánovaní rozvoja vlastnej energetiky podľa princípov uvedených v časti Udržateľná energetika.Vo všetkých týchto regiónoch Priatelia Zeme-CEPA boli alebo stále sú aktívni. 

Týka sa to aj nášho "domovského" regiónu Poľana. Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Ani nám sa nepodarilo "doma" presadiť koordinovaný rozvoj udržateľnej energetiky, hoci sme tu pôsobili najdlhšie a tejto snahe sme venovali najväčšie úsilie aj finančné zdroje. Ale paradoxne, práve vďaka skúsenostiam z Poľany sa nám podarilo presvedčiť iné regióny (aj oveľa väčšie), že orientácia na budovanie energetickej sebestačnosti má perspektívu a je základným predpokladom budúcej lokálnej stability aj bezpečnosti.