Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Súčasná energetika

 

Súčasný energetický systém – spôsob, akým vyrábame, distribuujeme a spotrebúvame energiu (globálne aj na Slovensku) – je presný opak toho, čo sa dá považovať za udržateľnú energetiku. Súčasný energetický systém nie je ani spravodlivý, škodí prírode a podkopáva stabilitu klimatického systému, od ktorého existenčne závisí celá spoločnosť. Je taký preto, lebo moc a záujmy biznisu, ktorý energetiku ovláda a kontroluje, odporujú verejnému záujmu a sú silnejšie ako vplyv občanov a komunít. Ale aj preto, že vytvoril všeobecný dopyt po neustále rastúcej materiálnej, a tým automaticky aj energetickej potrebe. 

V tejto rubrike načrtneme hlavné problémy súčasnej energetiky, ich historické príčiny, politické pozadie a rôzny vplyv na rôzne spoločenské skupiny. Vysvetlíme, ktoré zdroje a prečo považujeme za deštruktívne a "špinavé". Iba poznanie defektov súčasného neperspektívneho energetického modelu totiž vytvorí podmienky pre rozvoj udržateľnej energetiky.