Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Súčasná energetika

 

Súčasný energetický systém – spôsob, akým vyrábame, distribuujeme a spotrebúvame energiu (globálne aj na Slovensku) – je presný opak toho, čo sa dá považovať za inteligentnú energetiku. Súčasný systém nie je dlhodobo udržateľný. Nie je ani spravodlivý a poškodzuje komunity, prírodu aj klímu. Je taký preto, lebo moc a záujmy biznisu, ktorý energetiku kontroluje, odporujú verejnému záujmu a sú silnejšie ako vplyv občanov a komunít.

V tejto rubrike načrtneme hlavné problémy súčasnej energetiky, ich historické príčiny, politické pozadie a rôzny vplyv na rôzne spoločenské skupiny. Vysvetlíme, ktoré zdroje a prečo považujeme za deštruktívne a ´špinavé´.

Je dôležité vedieť o týchto súvislostiach. Iba poznanie defektov súčasného neperspektívneho energetického modelu totiž vytvorí podmienky na rozvoj inteligentnej energetiky.

 

 

 

 
 

energoplan3