Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Internetové zdroje

 

Pasívne domy
Zmena klímy
Ropný zlom
Rast
Zelené verejné obstarávanie
Zelené úradovanie
Ekoznačky

 

Pasívne domy

Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD)
Stránky občianskeho združenia, ktoré všestranne podporuje rozvoj a výstavbu pasívnych domov na Slovensku, ako aj architektúru ohľaduplnú k životnému prostrediu.

Centrum pasivního domu
Stránky neziskového združenia právnických a fyzických osôb, ktoré vzniklo za účelom podpory a propagácie štandardu pasívneho domu a zabezpečenia kvality pasívnych domov.

The International Passive House Association (IPHA)
Medzinárodná sieť na šírenie informácií a podporu propagácie a výstavby budov v pasívnom štandarde.

Passipedia
Zdroj informácií o pasívnych domoch (v nemčine aj angličtine). Na stránke nájdete video, ktoré vysvetlí koncept pasívneho domu za 90 sekúnd.

Databáza pasívnych domovatabáza pasívnych domov
Databáza poskytuje informácie o viac než 3200 dokončených pasívnych domoch z celého sveta v nemčine a angličtine. Okrem fotografie v nej ku každému domu nájdete údaje o projektantoch, veľkosti vykurovaných plôch, tepelno-technických parametroch konštrukcií a technických zariadeniach budov.

 

Zmena klímy

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/sitemapgw.html
Súčasné globálne otepľovanie v historickej perspektíve.

http://www.realclimate.org/
Populárny klimatologický blog; zaoberá sa aktuálnymi a najviac diskutovanými otázkami klimatologického výskumu, najmä v oblasti detekcie klimatickej zmeny.

http://www.ipcc.ch/
Dostupné sú tam všetky dosiaľ publikované správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC).

http://www.giss.nasa.gov/
Stránka Goddardovho inštitútu NASA – GISS.

http://www.columbia.edu/~jeh1/
Stránka medzinárodne uznávaného klimatológa Jamesa E. Hansena.

http://climateprogress.org/
Stránka s najnovšími analýzami a správami v oblasti globálneho otepľovania, trvalo udržateľného rozvoja, politiky, atď.

http://www.global-greenhouse-warming.com/index.html
Populárno-náučný sprievodca problematikou globálneho otepľovania.

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/
Prehľad aktuálnych správ z oblasti vedeckého výskumu globálneho otepľovania.

http://www.wmo.int/pages/themes/climate/index_en.php
Prehľad oficiálnych tlačových správ Svetovej meteorologickej organizácie k významným poveternostných udalostiam, úvod do výskumu klímy a klimatickej zmeny.

http://geoflop.uchicago.edu/forecast/docs/lectures.html
(stránka významného amerického klimatológa Davida Archera – k dispozícii sú jeho prednášky o fyzikálnej podstate klimatického systému Zeme)

http://stephenschneider.stanford.edu/
Stránka významného amerického klimatológa a ekológa Stephena H. Schneidera.

http://www.skepticalscience.com/The-Scientific-Guide-to-Global-Warming-Skepticism.html
Na stránke je k dispozícii zaujímavá publikácia Johna Cooka „Vedecký sprievodca skeptizmom globálneho otepľovania“. Túto publikáciu je možné stiahnuť aj v slovenskom jazyku (pdf).

 

Ropný zlom

www.theoildrum.com
Stránky s fundovanými príspevkami a diskusiami o energetike a budúcnosti.

Zchudnutí lidstva by bylo jen návratem k normálu
Rozhovor s Václavom Cílkom (25.6. 2010, E15.cz)

Bartlettovy zákony udržitelnosti
21 zákonov trvalej udržateľnosti od profesora fyziky Alberta Bartletta

Tipping Point: Near-Term Systemic Implications of a Peak in Global Oil Production
Bod zlomu: Krátkodobé systémové dopady zlomu v globálnej ťažbe ropy (56 stranová správa organizácie Feasta – Spoločnosť pre ekonomiku trvalej udržateľnosti). Autor je fyzik David Korowitz.

http://www.youtube.com/watch?v=vNSps545vC8
Videoprezentácia finančného analytika Chrisa Martensona so slovenskými titulkami.

http://www.youtube.com/watch?v=m1zcpF6uLP8&feature=related
Dokument „Koniec ropného veku – život bez ropy“ (3 časti)

www.resilience.org/
Stránky programu Post Carbon Institute (PCI) zamerané na ropný zlom, energetiku a súvisiace témy s cieľom šíriť informácie, ktoré pomôžu pri príprave stratégií na zvyšovanie odolnosti spoločnosti a ekosystémov voči zmenám klímy a dôsledkom vyčerpávania zdrojov.


Rast

Aritmetika, populácia a energia
Preklad vynikajúcej prednášky amerického profesora Alberta Bartletta o všeobecnej povahe a dôsledkoch akéhokoľvek stabilného rastu spotreby zdrojov v obmedzenom priestore.

Aký veľký pokles bude stačiť?
Animovaná prezentácia Jacka Alperta o nemožnosti trvalého rastu spotreby v obmedzenom priestore.

Globálna populácia pod 100 miliónov
Animovaná prezentácia Jacka Alperta o limitoch rastu svetovej populácie.

 

Zelené verejné obstarávanie

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
Stránky Európskej komisie o zelenom obstarávaní vo verejnom sektore

www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/GreenOfficeGuide.pdf
Zelená kancelária – sprivodca pre úradníkov v Barcelone (v angličtine)

www.procuraplus.org
Európsky projekt Procura zameraný na zelené obstarávanie vo verejnom sektore

http://www3.iclei.org/egpis/citylist.htm
Združenie obcí ICLEI, prehľad príkladov dobrej praxe z rôznych miest a obcí

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/
Zelené verejné obstarávanie vo Viedni

www.oekoweb.at/takeit
Rakúske stránky o zelenom obstarávaní

www.londonremade.com/mgpc.asp
Stránky podporujúce zelené obstarávanie v Londýne

www.bestpractices.org
Databáza príkladov dobrej praxe udržateľného rozvoja z celého sveta

www.topprodukte.at
Ponúka prehľad energeticky najefektívnejších výrobkov rôznych kategórií.

http://www.pro-ee.eu/
Stránka projektu rakúskej Klimatickej Aliancie zameraného na podporu energetickej efektívnosti prostredníctvom verejného obstarávania. V rubrike Materials & Tools obsahuje užitočné návody na zelené verejné obstarávanie.

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/7DF24577A9EDC16AC1257384003D2738?OpenDocument
Link na národný akčný plán Slovenska zeleného obstarávania.

http://www.greenlabelspurchase.net/
Na stránke nájdete rôzne užitočné informácie o zelenom obstarávaní, v rubrike Good Practise Examples (Good Practise Search) si môžete vyhľadať príklady dobrej praxe z celej Európy aj USA podľa krajiny, druhu alebo skupiny obstarávaných produktov.

www.epe.be/workbooks/gpurchasing/
Stránky o zelenom obstarávaní v Belgicku

 

Zelené úradovanie

www.zeleneuradovani.cz
Stránky Sítě ekologických poraden zamerané iba na zelené obstarávanie a úradovanie.

www.veronica.cz/zeleneuradovani/
Stránky Ekologického institutu Veronica zamerané na zelené úradovanie.

www.ekoporadna.cz
Stránky Sítě ekologických poraden (STEP), odkazy na ekologické poradne v Českej republike.

 

Ekoznačky

www.svanen.nu/Eng
Skandinávská ekoznačka „severská labuť“

www.blauer-engel.de
Nemecká ekoznačka „modrý andel“

www.umweltzeichen.at
Rakúska ekoznačka

www.energystar.gov
Ekoznačka „ENERGY STAR“