Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Pre regióny a samosprávy

 

Energetická a klimatická politika bude úspešná vtedy, ak bude mať aktívnu podporu na centrálnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Nutným predpokladom úspechu sú primerané odborné, technické, informačné a finančné kapacity na všetkých úrovniach a ich vzájomná súčinnosť a komplementarita. Bez toho nie je možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ku ktorej sa Slovensko medzinárodne zaviazalo.

Kvalitné a stabilné kapacity sú nevyhnutnou podmienkou dekarbonizácie a obratu od živelnosti k systematickému rozvoju udržateľnej a sebestačnej energetiky regiónov aj štátu. Ale sú stopercentnou garanciou úspechu. Je potrebné zabezpečiť ich stabilné financovanie, ale aj prijať jednotné postupy, podľa ktorých sa bude pri plánovaní postupovať a výsledky plánovania sa musia premietať do praxe. 

Budovanie koordinačných a plánovacích kapacít na zelenej lúke - lebo doteraz neexistovali - je vždy behom na dlhé trate. Ak má byť úspešný, musí byť vopred dôsledne pripravený a musí mať stabilnú politickú podporu kľúčových a dobre informovaných aktérov aj verejnosti.

V tejto rubrike sa sústredíme najmä na regionálnu úroveň pripravovaného systému plánovania a koordinácie dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku.