Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Dekarbonizácia v sektoroch

 

Táto rubrika je vo výstavbe. Budeme v nej postupne prinášať informácie o možnostiach znižovania energetickej potreby a dekarbonizácie v rôznych oblastiach - v sektore budov a výstavby sídiel, dopravy, teplárenstva, odpadového hospodárstva atď.