Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Užitočné služby

 

V tejto rubrike nájdete kontakty na nezávislé alebo nekomerčné poradenské služby a nástroje zamerané na energetiku a oblasti, ktoré s využívaním energie úzko súvisia. Kontakty budeme priebežne aktualizovať. Ak viete o ďalších užitočných službách, dajte nám vedieť!

Poradenstvo
Kalkulačky on-line
Štatistické prehľady on-line

 

Poradenstvo


Slovenská inovačná a energetická agentúra
(SIEA)

SIEA poskytuje rozsiahle bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach (ale s celoslovenskou pôsobnosťou). Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o pôsobiskách a úradných hodinách poradcov SIEA, telefónne a emailové kontakty, odpovede na časté otázky a mnohé ďalšie užitočné informácie:


Poradenstvo Energetického centra Bratislava (ECB)

ECB ponúka bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, staviteľov a verejnosť zamerané na znižovanie spotreby energie a možnosti úspor finančných prostriedkov v rámci projektu Úspory energie.


Energetické poradenství EKIS (ČR)

Je českou obdobou poradenstva SIEA. Je to bezplatná služba pre verejnosť na podporu energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie určená pre verejnosť, verejnú správu a podnikateľov. Odborné konzultácie poskytujú Energetické konzultačné a informačné strediská (EKIS), ktoré majú zastúpenie vo všetkých krajoch ČR a sú financované z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Nezávislé poradenství Centra pasivního domu (ČR)

Zameriava sa na stavby a rekonštrukcie domov vrátane finančných odhadov, vhodnosti nastavenia architektonickej a energetickej koncepcie objektov, konstrukčného systému, stavebního materiálu, okien, technológií, možností optimalizácie atď.

Poradenství EkoWatt (ČR)

poskytuje nezávislé odborné poradenstvo v oblasti výstavby domov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde, energeticko-ekonomickej optimalizácie budov, dimenzovania zdrojov tepla a podobne.


Poradna Cally (ČR)

Poskytuje internetové poradenstvo zamerané na trvalo udržateľnú energetiku, ale aj obnovu krajiny po ťažbe, alternatívy v poľnohospodárstve a správne konania.


Ekoporadna Hnutí DUHA (ČR)

Poskytuje poradenstvo zamerané na 12 tém vrátane domácností, dopravy, domov, nakupovania atď.


Poradna Ekologického institutu Veronica (ČR)

Poskytuje poradenstvo v oblasti prírodného staviteľstva a využívania obnoviteľných zdrojov energie, zeleného úradovania, ochrany klímy, zeleného nakupovania, prírodných záhrad atď.


Ekoporadňa Živica

Poskytuje poradenstvo pre verejnosť zamerané na uvedomelú spotrebu, úsporné a zdravé bývanie, kompostovanie, zelené nakupovanie a ďalšie oblasti.

 

Kalkulačky on-line

Kalkulačka TotalMoney.sk umožňuje porovnať ceny elektriny pre domácnosti od rôznych dodávateľov pôsobiacich na Slovensku a vypočítať finančné úspory alebo straty pri zmene dodávateľov.

Kalkulačka TotalMoney.sk umožňuje  porovnať ceny plynu pre domácnosti od rôznych dodávateľov pôsobiacich na Slovensku a vypočítať finančné úspory alebo straty pri zmene dodávateľov.

Kalkulačka na výpočet uhlíkovej stopy Carbon Footprint Ltd. umožňuje vypočítať emisie CO2 zo zvolenej činnosti (napr. z prevádzky domu, cestovania lietadlom, autom motocyklom, autobusom alebo vlakom), sekundárne emisie (vyplývajúce zo životného štýlu, stravovania a podobne) alebo aj kumulovanú uhlíkovú stopu. Program má aj slovenskú verziu.

Kalkulačka uhlíkovej stopy Calla počíta emisie skleníkových plynov zo všetkých hlavných zdrojov emisií v bežnom živote. Pracuje s českými údajmi a preto sa výsledky môžu líšiť od podobných kalkulačiek z iných krajín.

Prevodové kalkulačky jednotiek rôznych veličín (vrátane vzťahov medzi nimi a ich definícií) nájdete na stránkach jednotky.cz alebo PrevodyJednotiek.sk.

 

Štatistické prehľady on-line

Worldmeters je portál nezávislej organizácie Datax, ktorá poskytuje zaujímavé prehľady o vývoji štatistických ukazovateľov on-line (napr. vývoji spotreby fosílnych aj obnoviteľných zdrojov, vývoji svetovej populácie, vládnych výdajov v kľúčových sektoroch, parametrov životného prostredia a podobne).