Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku

Inšpiratívna správa o plánovaní teplárenstva v Dánsku vypracovaná pre Dánsku energetickú agentúru v novembri 2019. Poskytuje výborný prehľad skúseností z krajiny, ktorá predstavuje svetovú špičku v rozvoji systémov diaľkového vykurovania.

Čítať ďalej...

Efektívne diaľkové vykurovanie a revízia Smernice o energetickej efektívnosti

Ruská invázia na Ukrajinu opäť odhalila závislosť Európy od fosílnych palív. Európska komisia nedávno predstavila „REPowerEU“ - plán na riešenie krízy s cieľom urobiť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030, počnúc fosílnym plynom. Opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prinášajú úspory energie vrátane transformácie neefektívnych sietí diaľkového vykurovania na efektívnejšie a založené výlučne na obnoviteľnej energii, sú súčasťou riešenia a môžu prispieť k odstráneniu závislosti EÚ od dovozu energie.

Čítať ďalej...

Exkurzie za príkladmi dobrej energetickej praxe

Počas prvých troch mesiacov roku 2022 sme pripravili sériu online exkurzií na miesta dobrej energetickej praxe v rôznych krajinách. Pôvodne plánované prezenčné exkurzie sme kvôli pandémii nahradili formou 13 webinárov, na ktorých sme predstavili 18 inšpiratívnych príkladov z malých obcí aj väčších regiónov v Európskej únii.

Čítať ďalej...