Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Správa stručne predstavuje vývoj diaľkového vykurovania v Dánsku, skúsenosti s počiatkom plánovania teplárenstva, úlohu diaľkového vykurovania v dekarbonizovanom energetickom systéme, kde nie je dostupné prebytočné teplo z veľkých elektrární na fosílne palivá, približuje, ako sa v Dánsku získavajú údaje pre plánovanie teplárenstva, a poskytuje rady týkajúce sa obsahu, ktorý treba zahrnúť do stratégií rozvoja teplárenstva. V závere opisuje miesto, aké má plánovanie teplárenstva v širšom kontexte strategického energetického plánovania samospráv.

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku: podnety pre vypracovanie príručky pre plánovanie teplárenstva v Baden-Württembergsku


RegENERate project logos white background 1536x310