Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Dobrá príprava - polovica reformy

Spoločným menovateľom úspešných reforiem je ich kvalitná predchádzajúca príprava. Čím zložitejšia je plánovaná reforma a čím náročnejší je jej cieľ, tým väčší význam má príprava podmienok ešte pred jej spustením. Slovensko má o tom presvedčivé dôkazy z nedávnej minulosti.

Čítať ďalej...

Regionálne centrá udržateľnej energetiky

Nutnými podmienkami k splneniu doteraz najambicióznejšieho politického záväzku Slovenska – do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – je podriadenie verejnej (nielen energetickej) politiky novej hierarchii energetických priorít a vytvoriť systém účinnej a plošnej koordinácie udržateľnej energetiky na regionálnej úrovni.

Čítať ďalej...

Návrh integrovaných dopravných systémov pre vybrané územia

Z hľadiska redukcie spotreby fosílnych palív a uhlíkových emisií z dopravy v Zamagurí je absolútnou prioritou zníženie celkového počtu motorových vozidiel. To je možné dosiahnuť vtedy, ak budú užívatelia individuálnej dopravy motivovaní k prechodu na verejnú, zdieľanú alebo bezmotorovú dopravu.

Čítať ďalej...

 
 

energoplan3