Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Film o príkladoch dobrej energetickej praxe

Priatelia Zeme-CEPA pripravili dokumentárny film pre tých, ktorí sa zaoberajú rozvojom miest a obcí, regiónov a miestnou energetikou. Film čerpá podnety z online exkurzií, ktoré organizácia uskutočnila začiatkom roka 2022. Zhŕňa inšpirujúce príbehy štyroch samospráv z Česka a Maďarska, ktorým sa podarilo uchopiť miestnu energetiku do vlastných rúk a tým pozdvihnúť miestnu ekonomiku, vytvoriť pracovné miesta, zlepšiť kvalitu ovzdušia a ponúknuť obyvateľom priaznivé ceny energií. 

Čítať ďalej...

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku

Inšpiratívna správa o plánovaní teplárenstva v Dánsku vypracovaná pre Dánsku energetickú agentúru v novembri 2019. Poskytuje výborný prehľad skúseností z krajiny, ktorá predstavuje svetovú špičku v rozvoji systémov diaľkového vykurovania.

Čítať ďalej...

CZT a revízia Smernice o energetickej efektívnosti

Ruská invázia na Ukrajinu opäť odhalila závislosť Európy od fosílnych palív. Európska komisia nedávno predstavila „REPowerEU“ - plán na riešenie krízy s cieľom urobiť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030, počnúc fosílnym plynom.

Čítať ďalej...