Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku

Inšpiratívna správa o plánovaní teplárenstva v Dánsku vypracovaná pre Dánsku energetickú agentúru v novembri 2019. Poskytuje výborný prehľad skúseností z krajiny, ktorá predstavuje svetovú špičku v rozvoji systémov diaľkového vykurovania.

Čítať ďalej...

CZT a revízia Smernice o energetickej efektívnosti

Ruská invázia na Ukrajinu opäť odhalila závislosť Európy od fosílnych palív. Európska komisia nedávno predstavila „REPowerEU“ - plán na riešenie krízy s cieľom urobiť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030, počnúc fosílnym plynom.

Čítať ďalej...

Exkurzie za príkladmi dobrej energetickej praxe

Počas prvých troch mesiacov roku 2022 sme pripravili sériu online exkurzií na miesta dobrej energetickej praxe v rôznych krajinách. Pôvodne plánované prezenčné exkurzie sme kvôli pandémii nahradili formou 13 webinárov, na ktorých sme predstavili 18 inšpiratívnych príkladov z malých obcí aj väčších regiónov v Európskej únii.

Čítať ďalej...