Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Priatelia Zeme-CEPA pripravili mapy energetických údajov pre 5 vybraných regiónov v okrese Rimavská Sobota. Mapy sú dostupné online. Poskytujú atraktívnu a prehľadnú vizualizáciu hlavných zistení rozsiahlej analýzy existujúceho stavu a perspektív nízkouhlíkového rozvoja v sektoroch budov, dopravy, energetiky a verejného osvetlenia.

Analýza potvrdila rozsiahly potenciál energetických úspor vo všetkých hodnotených regiónoch. Napríklad, v budovách by sa dalo ušetriť spolu až vyše 70 percent energie, čo by prinieslo 5-násobne nižšie náklady na ich prevádzku. Zvýšenie podielu verejnej dopravy a zdieľanie časti osobných áut by v okrese znamenalo každoročne úsporu viac ako 1,7 milióna litrov benzínu a 1,1 milióna litrov nafty iba na preprave osôb. Energia získaná na strechách budov zo slnka, tepelnými čerpadlami a citlivým využívaním biomasy by mohla pokryť celú optimalizovanú potrebu energie všetkých budov aj verejného osvetlenia.

Regióny by teda mohli byť v niektorých oblastiach energetiky sebestačné. Zníženie ich závislosti od dovozu palív a energie by im v budúcnosti prinieslo nielen väčšiu energetickú bezpečnosť, ale aj ekonomickú stabilitu a prosperitu. Z okresu odteká cez energetiku každoročne takmer 50 miliónov eur. V prepočte je to vyše 800 eur na obyvateľa každý rok.

Tieto a mnohé ďalšie zistenia vychádzajú z údajov, ktoré v uplynulých troch rokoch zbierali a vyhodnocovali Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota a združenie Priatelia Zeme-CEPA. Priatelia Zeme-CEPA spracovali všetky podstatné informácie a výstupy do mapových zobrazení. Interaktívne mapy umožňujú približovať, vyhľadávať a získavať nielen súhrnné energetické a ďalšie údaje o regiónoch, mestách a obciach, ale aj dostupné informácie napríklad o jednotlivých budovách, ich potenciáli úspor či výške potenciálu miestnych obnoviteľných zdrojov v konkrétnych lokalitách. Stačí kliknúť na príslušnú kapitolu a miesto na mape.

Helena Zamkovská, ktorá prípravu interaktívnych máp koordinovala, považuje kvalitné energetické dáta za základ dobrého plánovania rozvoja regionálnej energetiky. Podľa nej „vhodná forma a prezentácia údajov môže samosprávam výrazne uľahčiť rozhodovanie o ich investičných a rozvojových prioritách. Môže im umožniť rýchle porovnávanie energetických potenciálov miestnych obnoviteľných zdrojov, technických parametrov budov alebo tiež identifikovať kritické miesta v regióne z hľadiska plytvania energiou či vhodnosti napríklad inštalácie solárnych panelov na strechách verejných budov. Dáta prehľadne zobrazené na mape môžu pomôcť samosprávam zorientovať sa v energetickej situácii vo svojom regióne a tak prispieť k spoločnej príprave väčších projektov.“


Bližšie informácie: Helena Zamkovská (mobil: 0917  558 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Mapové zobrazenia pripravili Priatelia Zeme-CEPA v rámci projektu Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska. Projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI) Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Spolkovej republiky Nemecko (BMU).