Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Mohamed Adow, hlavný klimatický poradca, Christian Aid

"Prvýkrát v histórii svet podpísal verejný záväzok na zníženie emisií skleníkových plynov a riešenie dôsledkov zmeny klímy. Aj keď sa rôzne krajiny vydajú k tomuto cieľu rôznymi rýchlosťami, prechod na nízkouhlíkový svet je už nevyhnutný. Vlády, investori a podniky sa buď na tejto vlne povezú alebo ich zmetie. Rokovania boli dlhé a vybojovávali sa ťažko. Ich výsledkom je ale dohoda, ktorá je predzvesťou nového úsvitu klimaticky uvedomelej politiky. Skončila éra politikov, ktorí strkajú hlavy do piesku."


Kumi Naidoo, výkonný riaditeľ Greenpeace International

"Koleso opatrení v oblasti klímy sa točí pomaly, ale v Paríži sa otočilo. Táto dohoda stavia priemysel fosílnych palív na zlú stranu dejín."


Alden Meyer, riaditeľ pre politiku a stratégie, Union of Concerned Scientists

"Kombinácia dohodnutého teplotného cieľa, absolútne nulovej emisnej bilancie a procesov neustáleho zvyšovania úsilia formou záväzkov štátov znižovať emisie sú jasnou správou pre priemysel fosílnych palív: po desaťročiach lží a popierania vaša snaha blokovať klimatickú politiku prestáva fungovať. Rastúce obavy verejnosti zo zmeny klímy a dostupnosť finančne efektívnych úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie dáva lídrom štátov politickú muníciu postaviť sa proti znečisťovateľom na báze fosílnych palív a nás stavia na cestu k vytvoreniu globálnej čistej energetiky, ktorú ekonomika potrebuje, ak sa má vyhnúť najhorším dôsledkom klimatických zmien."


Sven Harmeling, koordinátor klimatickej kampane, CARE International

"Zmena klímy má už teraz ničivé vplyvy na chudobných ľudí na celom svete. Rozvinuté krajiny počas parížskych rokovaní spolitizovali otázku strát a škôd, snažiac sa obmedziť možnosti chudobných krajín riešiť klimatické hrozby. V Parížskej dohode všetky krajiny sľubujú, že nenechajú chudobné štáty za sebou. Rozvinuté krajiny odchádzajú z Paríža s ešte väčšou morálnou povinnosťou zvýšiť podporu pre najzraniteľnejších ľudí a rýchlejšie znížiť svoje emisie."


Bill McKibben, spoluzakladateľ, 350.org

"Zdá sa, že už každá vláda uznáva, že éra fosílnych palív musí skončiť, a to rýchlo. Lenže vplyv priemyslu fosílnych palív, ktorý sa odrazil aj v texte (dohody), stále bráni transformácii, aj keby zmena klímy spôsobila nekonečné škody. Keďže tempo klimatickej zmeny je kľúčovou otázkou súčasnosti, aktivisti musia svoje úsilie o oslabenie tohto priemyslu zdvojnásobiť."


Helen Szoke, výkonný riaditeľ, Oxfam

"Táto dohoda ponúka oklieštenú injekciu najchudobnejším a najzraniteľnejším ľuďom na svete. Dosiahol sa len vágny sľub nového budúceho cieľa financovania v oblasti klímy, pričom dohoda nenúti krajiny znížiť emisie dostatočne rýchlo, aby sa predišlo katastrofálnej zmene klímy. To len prudko zvýši budúce náklady na adaptáciu. Vlády na celom svete sa stretli v globálnom boji proti zmene klímy, ale túto hru musia aj dohrať. Budeme ich volať k zodpovednosti spolu s miliónmi ľudí, ktorí demonštrovali v mestách po celom svete, aby sa zamedzilo nebezpečnému otepľovaniu a aby najchudobnejší obyvatelia sveta a najviac zraniteľné komunity získali podporu, ktorú potrebujú. "


Harjeet Singh, globálny líder aktivít zameraných na zmenu klímy, ActionAid

"To, čo sme potrebovali dostať z Paríža, bola dohoda, ktorá by uprednostnila najchudobnejších ľudí na svete - tých, čo žijú pod neustálou hrozbou budúcej katastrofy. Napriek tomu, čo sme sa snažili prezentovať, sa nedosiahol dostatočný pokrok, ktorý by zlepšil krehkú existenciu miliónov ľudí na celom svete. Napriek sklamaniu, parížska dohoda je čosi ako dôležitý hák, o ktorý ľudia môžu kotviť svoje požiadavky. Pretože zmena klímy sa naďalej prehlbuje a postihuje ďalšie milióny ľudí, ľudia začínajú od svojich vlád žiadať viac a požadovať zmeny na stabilizáciu domácností, pracovných miest a budúcnosti. Praktické riešenia reagujúce na zmenu klímy existujú, potrebujeme ich len rozmeniť na drobné a primerane podporiť. Paríž je len začiatok cesty."


Happy Khambule, koordinátor, South African Climate Action Network

"Táto historická dohoda vyslala jasný signál, že musíme úplne odstaviť fosílne zdroje a že existuje celosvetová potreba okamžite konať. Tu v Južnej Afrike budeme sledovať túto medzinárodnú dohodu a pripravovať akcie, ktoré pôjdu za jej rámec. Budeme tvrdo pracovať na tom, aby sa Južná Afrika preorientovala na nízkouhlíkovú ekonomiku a budeme vyzývať našich lídrov k zmene dotácií na fosílne palivá v prospech využívania dostupnejších obnoviteľných zdrojov energie."


Wendel Trio, riaditeľ, Climate Action Network Europe

"Všetky krajiny sa dohodli na ceste k odstaveniu všetkých fosílnych palív, ale nedokázali tomuto spoločnému cieľu priradiť konkrétne kroky. Preto treba pokračovať v tvrdej práci aj po summite. EÚ teraz musí vychádzať z parížskej dohody a počas nasledujúceho marcového zasadnutia Európskej rady musí prekalibrovať svoje klimatické ciele pre rok 2030. Súčasne musí okamžite dramaticky znížiť emisie. Očakávame najmä to, že Európska rada zvýši cieľovú hodnotu redukcie emisií do roku 2030 výrazne nad 40%, zlepší ciele v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a začne riešiť dotácie na podporu fosílnych palív."


David Turnbull, vedúci kampane, Oil Change International

"Parížske klimatické rokovania predstavujú najnižší spoločný menovateľ v globálnej politike, nie túžby globálneho spoločenstva..."

 


Climate Action Network (CAN) je globálna sieť vyše 950 mimovládnych organizácií presadzujúcich aktivity na úrovni štátov aj jednotlivcov s cieľom obmedziť človekom spôsobenú zmenu klímy na ekologicky udržateľnú hranicu. Ďalšie informácie: www.climatenetwork.org.

Z podkladov CAN spracovala Michaela Farkašovská. Článok bol pripravený v rámci projektu Od nadspotreby k solidarite: posilňovanie pôsobnosti občanov v prospech zodpovednosti Európy za globálnu udržateľnosť, ktorý finančne podporila Európska Únia prostredníctvom programu EuropeAid.

 

 

 
 

energoplan3