Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Klimatická aliancia víta, že dohoda vyzdvihuje samosprávy a pôvodné národy ako kľúčových činiteľov, ktorí by mali asistovať vládam v ich úsilí. "Mestá a mestá sa dobrovoľne zaviazali realizovať opatrenia na ochranu klímy dávno predtým, než spoločenstvo štátov uznalo ich nevyhnutnosť... V článkoch 134 a 135 sa Parížsky protokol vracia k podstate klimatických opatrení, keď uznáva význam samospráv a dokonca ich vyzýva, aby zintenzívnili svoje úsilie," zdôrazňuje Boris Palmer, primátor mesta Tübingen v Nemecku a vyslanec Klimatickej aliancie na summite.

Podľa Klimatickej aliancie je prijatie Parížskej klimatickej dohody 195 štátmi dôležitým krokom k obmedzeniu globálnej zmeny klímy. Aj keď dohoda nie je ideálna, je najlepším výsledkom, aký sa dal dosiahnuť vzhľadom na okolnosti.

Klimatická aliancia víta, že dohoda vyzdvihuje samosprávy a pôvodné národy ako kľúčových činiteľov, ktorí by mali asistovať vládam v ich úsilí. "Mestá a mestá sa dobrovoľne zaviazali realizovať opatrenia na ochranu klímy dávno predtým, než spoločenstvo štátov uznalo ich nevyhnutnosť... V článkoch 134 a 135 sa Parížsky protokol vracia k podstate klimatických opatrení, keď uznáva význam samospráv a dokonca ich vyzýva, aby zintenzívnili svoje úsilie," zdôrazňuje Boris Palmer, primátor mesta Tübingen v Nemecku a vyslanec Klimatickej aliancie na summite.

Podľa Laurenta Fabiusa, predsedu francúzskeho klimatického summitu, "stojíme na konci dlhej a začiatku novej cesty". Je treba sústrediť sa na to, ako sa bude dohoda v praxi realizovať. Aj Dohoda sama zdôrazňuje obavy, že ako individuálne záväzky štátov na zníženie emisií (Intended Nationally Determined Contributions - INDCs) nebude stačiť na udržanie otepľovanie pod 2 °C v stanovenom období, nehovoriac o hranici 1,5 °C.

Bližší pohľad na predložené záväzky znižovania emisií tiež ukazuje, že mnoho štátov má v úmysle splniť svoje ciele prostredníctvom ochrany lesov alebo pomocou nástrojov v rámci tzv. mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism - CDM). Tu hrozí, že politický tlak a snahy v ostatných odvetviach, najmä pokiaľ ide o výstup z ekonomiky založenej na fosílnych palivách, by mohli otupiť. Investíciami do ochrany lesov a využívaním nástrojov CDM by veľa štátov mohlo potenciálne vykúpiť svoje záväzky v oblasti znižovania emisií a presunúť zodpovednosť do zahraničia, namiesto toho, aby sústredili svoje úsilie v ich domovských krajinách. To je presne to, čoho sa obáva švajčiarska Klimatická aliancia: že ich vláda plánuje použiť certifikáty CO2 na vyrovnanie časti švajčiarskych záväzkov znižovanie emisií.

Ochrana lesa v Amazónii, Afrike a Ázii – ale nie v rámci tzv. offsetov – však ako významný nástroj na zachytávanie uhlíka je dôležitou súčasťou stratégie na zabránenie ďalším emisiám skleníkových plynov. Ak sa realizuje správne a jeho súčasťou je aj právne uznanie území domorodých národov, prinesie tento nástroj aj sociálne výhody, napríklad podporu živobytia domorodých obyvateľov. Je to kľúčová aktivita Klimatickej aliancie za posledných 25 rokov.


O Klimatickej aliancii

Už viac ako 25 rokov sa členské samosprávy tejto siete v spolupráci s domorodými národmi dažďových pralesov angažujú v prospech globálnej klímy. So svojimi vyše 1700 členmi v 26 európskych krajinách je Klimatická aliancia najväčšou sieťou samospráv na svete, ktorá sa sústreďuje na ochranu klímy, a jediná, ktorá si stanovuje konkrétne ciele: každá členská obec, mesto alebo región sa zaväzuje, že každých 5 rokov zníži emisie svojich skleníkových plynov o 10 percent. Uznávajúc vplyv nášho životného štýlu na najviac ohrozených ľudí a oblasti na svete Klimatická aliancia spája lokálne opatrenia s globálnou zodpovednosťou. Viac informácií nájdete v osobitnej rubrike o Klimatickej Aliancii v sekcii Pre samosprávy.

 


Z podkladov Friends of the Earth-International spracovala Michaela Farkašovská. Článok bol pripravený v rámci projektu Od nadspotreby k solidarite: posilňovanie pôsobnosti občanov v prospech zodpovednosti Európy za globálnu udržateľnosť, ktorý finančne podporila Európska Únia prostredníctvom programu EuropeAid.

 

 
 

energoplan3