Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje už 16. ročník konferencie Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie. Téma tohtoročnej konferencie je Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom.

Konferencia sa uskutoční 17. - 18. 5. 2016 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie (slnečná energia, geotermálna energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoexergetických systémoch.

Konferencia je určená architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, ale aj energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, audítorom, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu a tiež zástupcom štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Program, prihlášku a organizačné pokyny nájdete na stránkach www.sstp.sk. Prihlášky zasielajte e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11. 5. 2016.

 

Odborný garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (Stavebná fakulta STU, Katedra TZB)

Prípravný výbor: Ing. Lukáš Skalík, PhD. (SVF STU Bratislava), doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. (SvF STU Bratislava), doc. Ing. Ján Takács, PhD. (SvF STU Bratislava), Ing. Kamila Víchová, PhD. (SvF STU Bratislava), doc. Ing. Belo Füri, PhD. (SvF STU Bratislava)

Spolupracujúce organizácie: Slovenská asociácia energetických inžinierov, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

 

Rámcový program (bez spoločenských podujatí):


17. 5. 2016 (utorok)

08.00 - 10.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
10.00 - 10.10 h zahájenie konferencie
10.10 - 12.00 h I. sekcia: Legislatíva pre OZE
12.00 - 13.30 h OBED
13.30 - 15.30 h II. sekcia: Slnečná energia
15.30 - 16.00 h PRESTÁVKA
16.00 - 18.00 h III. sekcia: Geotermálna energia


18. 5. 2016 (streda)

08.00 - 08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30 - 10.30 h IV. sekcia: Biomasa
10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA
11.00 - 13.00 h V. sekcia: Tepelné čerpadlá
13.00 - 14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

  • účastník 50,00 + DPH = 60,00 €
  • účastník člen SSTP*, SKSI 40,00 + DPH = 48,00 €
  • zborník prednášok tlačený 12,50 + DPH = 15,00 €
  • zborník prednášok CD 7,50 + DPH = 9,00 €
  • Hlavný partner sekcie** 500,00 + DPH = 600,00 €
  • Výstavný partner*** 370,00 + DPH = 444,00 €

* Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2016.

** Hlavný partner sekcie: firemná prednáška v odbornom programe, logo, panel/banner alebo rollup v priestoroch počas konferencie, logo na pozvánke konferencie, firemná prezentácia formou výstavného stolíka, firemná prezentácia formou výstavného stolíka, CD zborník prednášok, účasť 2 zástupcov spoločnosti na konferencií.

*** Výstavný partner: firemná prezentácia formou výstavného stolíka, CD zborník prednášok, účasť 2 zástupcov spoločnosti na konferencií.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 13. 5. 2016 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 17 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

IČO organizátora: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii sa účastnícky poplatok nevracia. Náhradník je možný a vítaný.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


UBYTOVANIE:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania:

  • 2-lôžková izba 68,00 €
  • 1-lôžková izba 50,00 €
  • miestny poplatok 1,00 €/osoba/deň

Rezervácia: Hotel Patria, Štrbské Pleso, tel: + 421 (0) 52 784 89 99, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.hotelpatria.sk

Platbu za ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Parkovanie: strážené parkovisko 6,00 €/deň, hotelová garáž 6,00 €/deň


STRAVOVANIE:

obed formou menu 5,50 €

 

 
 

energoplan3