Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Atlas v 20 kapitolách zobrazuje stav európskej energetickej transformácie prostredníctvom faktov a grafických prvkov s údajmi z jednotlivých krajín. Z nich vyplýva, že:

 • Technológie, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii, umožňujú vznik životaschopného energetického systému plne na báze obnoviteľných zdrojov - s inteligentným skladovaním energie, sektorovými pripojeniami a nástrojmi pružne reagujúcimi na dopyt, ktoré pomáhajú prekonať dlhodobý problém variabilnej ponuky;
 • Mestá a „energetickí občania“ sú lídrami európskej energetickej transformácie, ktorá mieri k demokratickejšiemu a decentralizovanejšiemu európskemu energetickému systému;
 • Ekonomická transformácia sa už realizuje, pričom sektor obnoviteľných zdrojov energie už zamestnáva viac Európanov na dobre platených a bezpečných pracovných miestach ako uhoľný priemysel.

Energetický atlas je posledným z úspešnej série atlasov z dielne nadácie Heinrich-Böll-Stiftung (nasleduje za atlasmi produkcie mäsa, agropotravinárstva, uhlia, pôdy a oceánov).


Hlavný záver č. 1: Stopercentne obnoviteľný a nefosílny energetický systém je už možný

 • Moderné technológie skladovania a reagovania na dopyt sú už tak pokročilé, že umožňujú prekonať tradičný problém variabilnej dodávky energie z obnoviteľných zdrojov. Plány výskumných organizácií typu Ecofys naznačujú, že by mohli prispieť k pokrytiu energetických potrieb Európy, a to aj na základe súčasnej generácie energetických technológií na báze obnoviteľných zdrojov a bez potreby „zálohovania“ jadrovými alebo fosílnymi zdrojmi. (Pozri obr. 2 na konci textu.)
 • Vysoká úroveň energetickej účinnosti a silnejšie energetické prepojenia v rámci Európy umožňujú vytvoriť energetický systém kompletne na báze obnoviteľných zdrojov. Najväčší potenciál má rast účinnosti. V Európe by sme do roku 2050 mohli znížiť dopyt po energii až o polovicu. To znamená, že bude treba dodať alebo uskladniť menej energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Prepojenie vykurovacích, chladiacich a elektrických sektorov a elektromobility by odblokovali úložný potenciál vody vo vykurovacích systémoch popri miliónoch batérií v elektromobiloch.
 • Prechod na stopercentne obnoviteľnú energiu v Európe predpokladá zmenu energetického systému - od centralizovaných monopolných podnikov k decentralizovaným komunitným a občianskym projektom výroby energie z obnoviteľných zdrojov ako aj inovatívne obchodné modely. (Pozri obr. 1 na konci textu.)


Hlavný záver č. 2: Spolupráca a vzájomná prepojenosť na európskej úrovni podporujú energetickú transformáciu na celom kontinente

 • Iba prepojenie celého kontinentu umožní kompletný prechod na obnoviteľné zdroje energie - s cieľom napojiť sa na čo najširšiu základňu obnoviteľných zdrojov energie. Energetická transformácia môže byť úspešná len ako celoeurópsky projekt.
 • Európa je dnes svetový líder vo výskume a vývoji vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä vďaka podporných kooperačných programov typu Horizont 2020.
 • Energetická transformácia je aj príležitosťou na to, aby Európa uspela globálne a získala späť svoju pozíciu svetového lídra – sektor obnoviteľných zdrojov v Európe bol v roku 2014 druhý najväčší na svete, pričom teraz je na až piatom mieste za Čínou, USA, Japonskom a Brazíliou. Aby tento cieľ dosiahla, potrebuje stabilné investičné prostredie.


Hlavný záver č. 3: Lídrami európskej energetickej transformácie sú mestá a „energetickí občania“ – a nie tradiční energetickí giganti

 • V krajinách s najvyšším prírastkom produkcie energie z obnoviteľných zdrojov je aj najvyšší podiel účasti občanov na transformačnom procese. V roku 2017 tvorila kapacita obnoviteľných zdrojov inštalovaná občanmi a energetickými družstvami v Dánsku až 74 % energetického mixu a v Nemecku 30 – 42 %. (Pozri obr. 3 na konci textu.)
 • Podľa prognóz by v roku 2050 mohli „energetickí občania“ vyrábať dvakrát viac energie ako v súčasnosti jadrové elektrárne. (Pozri obr. 4 na konci textu.)
 • Ak by sa takáto produkcia považovala za jeden podnik, iba v Nemecku by „energetickí občania“ v súčasnosti patrili medzi 15 najvýznamnejších európskych energetických maloobchodníkov s produkciou 79 terawatthodín elektriny. (Pozri obr. 5 na konci textu.)
 • Mestá predstavujú hlavných hráčov európskej energetickej transformácie. Globálne spotrebujú viac ako dve tretiny energie, čo znamená 70 percent emisií skleníkových plynov, a preto sa zaväzujú k ambicióznym akčným plánom na stabilizáciu klímy. Zastupiteľstvá 7 700 miest a obcí v celej Európe schválilo odvážne plány využívania obnoviteľnej energie prostredníctvom Európskeho dohovoru primátorov a starostov. V Paríži podpísalo tisíc komunálnych lídrov záväzok stať sa do polovice storočia úplne klimaticky neutrálne. Metropoly Paríž, Kodaň a Oxford prisľúbili zakázať používanie benzínových a naftových automobilov už dlho predtým, než k tomu dôjde na národnej úrovni.


Hlavný záver č. 4: Vzniká nový druh prosperity, nezávislejší od dovozu palív a energie a s väčším potenciálom tvorby miestnych pracovných príležitostí

 • Ekonomická transformácia, ktorá je už realitou, teraz zamestnáva viac Európanov na dobre platených a bezpečných pracovných miestach v sektore obnoviteľných zdrojov energie ako v uhoľnom priemysle. V roku 2016 poskytoval tento sektor v EÚ 1,1 milióna pracovných miest, z toho 334 tisíc v Nemecku. (Pozri obr. 6 na konci textu.)
 • Európska energetická transformácia predstavuje veľký potenciál pre rast prosperity (napríklad viac miestnych pracovných miest) a posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti ekologických inovácií. Najmä lokálne projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie poskytujú 8-násobne vyššiu miestnu ekonomickú hodnotu ako projekty vlastnené externými vývojármi.
 • Aj v roku 2016 EÚ stále dovážala až 54 % svojej energie: 428 miliónov ton plynu a 937 miliónov ton ropy - to predstavovalo 208 miliárd EUR dovozných nákladov. Využitie obnoviteľných zdrojov však už od roku 2012 pomohlo znížiť dovoz fosílnych palív do Európy o viac ako 35 % - dovozné náklady na fosílne palivá vtedy predstavovali 457 miliárd EUR. (Pozri obr. 7 na konci textu.)

 

Prevzaté zo stránky http://foeeurope.org/energy-atlas.

Na stiahnutie: Energetický atlas: fakty a čísla o obnoviteľných zdrojoch energie v Európe

 

Obr. 1:

energy atlas 1


Obr. 2:

energy atlas 2


Obr. 3:

energy atlas 3


Obr. 4:

energy atlas 4


Obr. 5:

energy atlas 5


Obr. 6:

energy atlas 6


Obr. 7:

energy atlas 7