Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Predloženie dôkazu o príjemnom vnútornom prostredí v lete je jednou z kvalitatívnych podmienok certifikácie pasívneho domu. „Mnohé praktické príklady z rôznych klimatických oblastí svedčia o tom, že budovy v pasívnom štandarde udržujú príjemné a chladné vnútorné prostredie aj počas letných horúčav. Podmienkou je však profesionálny návrh,“ hovorí vedúci certifikácie budov v Inštitúte pasívnych domov Zeno Bastian.


Základom je dobrý plán

Prehrievanie budov v lete je bežný problém a vzhľadom na meniacu sa klímu bude čoraz nepríjemnejší. Časť verejnosti si myslí, že prehrievaním trpia práve dobre izolované budovy. Tento názor však nie je opodstatnený. „Samozrejme, že aj dobre izolované budovy sa v ojedinelých prípadoch v lete prehrievajú, ale kvalitným plánom sa tomuto problému dá od začiatku vyhnúť. Budovy so slabou alebo žiadnou izoláciou sa budú prehrievať určite. V takýchto budovách budú v lete teplo a v zimnom období zase príliš chladno,“ vysvetľuje Zeno Bastian.


Chladiace opatrenia v koncepte pasívneho domu

Pasívne domy sa hodia do rôznych klimatických zón – chladných, miernych aj teplých a vlhkých. Môžu sa teda využiť kdekoľvek na svete. Vyznačujú sa veľkou tepelnou izoláciou, oknami s trojitým zasklením a vzduchotesnou obálkou budovy. Rekuperácia tepla ventiláciou zabezpečuje v zime predhriatie vzduchu vstupujúceho do budovy. Čo v zimnom období udržuje teplo v budove, pomáha aj v lete – teplo vstupuje do budovy pomalšie. "Pasívne" chladiace opatrenia zabezpečujú, že budova pasívneho domu sa vôbec neohrieva alebo sa ohrieva len pomaly - počas letných horúčav. Tieto opatrenia sa dajú využiť na udržanie letnej pohody aj v klasických budovách bez ďalšieho aktívneho chladenia:

  • Prvým a najdôležitejším opatrením proti prehrievaniu sú vonkajšie tieniace prvky. Preto by mali byť žalúzie alebo rolety spustené počas horúčav tak dlho, ako je to možné. Platí to aj pre staršie budovy, aj keď v nich sú tepelné zisky cez steny a strechu výrazne vyššie.
  • Pasívne nočné chladenie: počas horúcich letných dní sa môžu zohriať aj budovy v pasívnom štandarde. Najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť nadbytočného tepla, je jednoducho v noci otvoriť okná. Tým sa vyvetrá teplý vzduch a vnútorná časť budovy sa ochladí; steny a stropy udržia túto chladnú teplotu aj počas nasledujúceho letného dňa. Táto možnosť sa dá využiť aj v starých budovách, ale pasívny dom udrží chlad oveľa dlhšie.
  • Ak sa nedajú otvoriť okná, chladný vonkajší vzduch sa v noci môže do domu nasať pomocou ventilácie (letný bypass). Vetranie oknami je však účinnejšie, pretože oknami sa do budovy dostane viac vzduchu ako ventilačným systémom.
  • Po nočnom chladení, keď je vnútri chladnejšie ako vonku, rekuperácia tepla vetracieho systému v budove pasívneho domu zabezpečuje, že do domu prichádza predchladený čerstvý vzduch: ventilačný systém prenáša teplo vonkajšieho vzduchu do odchádzajúceho vzduchu z interiéru predtým, než vstúpi do budovy. Odvádzaný vzduch vychádza von a do budovy vstupuje len predchladený vzduch. Táto možnosť sa dá využiť len v pasívnom dome s rekuperačným ventilačným systémom.
  • Energeticky efektívne domáce spotrebiče a úsporné osvetlenie nielenže znižujú náklady na elektrickú energiu, ale vytvárajú aj menej zbytočného odpadového tepla, takže budova ostáva v lete dlhšie chladná.
  • Potrubie pre teplú vodu musí byť dobre izolované. To nielen znižuje energetické straty, ale v lete minimalizuje aj vykurovanie miestností.


Aktívne chladenie

Počas kontroly projektu sa hodnotí aj letná prevádzka budovy. Ak nie sú splnené kritériá tepelnej pohody v lete, je treba projekt zmeniť. V niektorých prípadoch môžu byť potrebné ďalšie opatrenia alebo aktívne chladenie. Napríklad, ak sa objekt v centrách miest v lete nemôže vetrať oknami z dôvodu nadmerného hluku z cestnej premávky alebo kvôli ochrane pred vlámaním, v extrémne teplých a vlhkých klimatických zónach alebo v prípadoch špeciálnych požiadaviek na vnútorný komfort.


Horúce a vlhké klimatické zóny

V horúcich a vlhkých klimatických zónach všetky uvedené „pasívne“ opatrenia na zníženie prehrievania podporujú klimatizačné systémy, ktoré zabezpečujú chladenie a odvlhčovanie. Požiadavky na chladiaci výkon a energiu na chladenie sú v pasívnych domoch oveľa menšie ako v konvenčných budovách. Preto je dôležité starostlivé plánovanie všetkých funkcií a výpočet chladiaceho výkonu.


Kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi energie

Vďaka malej potrebe chladenia pasívneho domu stačí malá chladiaca jednotka s nízkym výkonom a teda aj nízkou spotrebou elektrickej energie. „Fotovoltický systém vyrába veľa elektriny najmä v horúcich letných dňoch a každý, kto ich na streche umiestni, môže ním napájať chladiacu jednotku pasívneho domu,“ hovorí Zeno Bastian. Rekonštrukcii alebo inštalácii aktívneho chladiaceho systému by však mala predchádzať odborná príprava.

 

Prevzaté zo stránok Inštitútu pasíveho domu Darmstadt.