Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Klíma tvrdo zasiahne do života detí. Ale ten im skomplikujú aj iné faktory: ropný zlom, vyčerpanie zásob dôležitých surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd a ďalšie trendy, ktoré sú globálne, úzko prepojené a často majú nevratné dôsledky. O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, či spoločnosť dokáže tieto trendy oslabiť a zvrátiť a aj to, ako sa na prichádzajúce krízy budú vedie adaptovať rodiny, komunity a regióny. Práve v tom majú nezastupiteľnú úlohu školy.

Podujatia sú určené učiteľom základných a stredných škôl, pracovníkom v oblasti celoživotného vzdelávania a environmentálnej výchovy a ďalším záujemcom v okrese Rimavská Sobota a uskutočnia sa vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Predpokladaný rozsah: 4 hodiny. Školenie je bezplatné, vrátane materiálov pre účastníkov.


Pozvánka na školenie 3. októbra 2019 o 13:00
 (Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej, Rimavská Sobota)
Pozvánka na školenie 8. októbra 2019 o 13:00 (Gymnázium Ivana Krasku, Rimavská Sobota)
Pozvánka na školenie 9. októbra 2019 o 13:00 (Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa)