Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Priatelia Zeme Anglicko Wales a Severné Írsko zvíťazili v historickom súdnom súboji s vládou o ochranu klímy pred expanziou letiska Heathrow. Prinútili britskú vládu, aby ďalej nepodkopávala ohrozenú stabilitu klimatického systému.

Rozhodnutie súdu je prevratným víťazstvom v boji za klimatickú spravodlivosť. Potvrdzuje význam právneho systému pre potláčanie zneužívania vládnej moci pri uprednostňovaní záujmov biznisu pred záväzkami v Parížskej dohode. Prebúdza nádej, že priemysel a vládu bude možné brať na zodpovednosť za správanie a rozhodnutia prehlbujúce klimatickú krízu.

Odvolací súd v Londýne rozhodol, že vláda konala nezákonne pri plánovaní rozšírenia londýnskeho letiska Heathrow. Umŕtvil tak ďalšiu prípravu tohto všeobecne škodlivého projektu, berúc vládu na zodpovednosť za konanie, ktoré je v príkrom rozpore s rastúcim medzinárodným úsilím o stabilizáciu klímy a za ignorovanie celej škály negatívnych klimatických vplyvov leteckej dopravy.


Zdroj: Friends of the Earth Europe