Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

Cieľom projektu je podporiť príspevok krajín CEE v snahe Európskej únie tvoriť budúcnosť s nulovými  emisiami. Projekt prispeje k ambicióznejším a efektívnejším klimatickým a energetickým politikám v strednej a východnej Európe, v súlade s dlhodobými záväzkami postupne vyraďovať fosílne palivá, zlepšovať energetickú účinnosť a podporovať obnoviteľnú energiu. Osobitne sa zameriava na regióny v prechode z ekonomiky založenej na fosílnych palivách a uhlí, bridlicovej rope a menej rozvinuté regióny, ktoré sú znevýhodnené z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie a environmentálnych problémov.


Názov projektu:
 RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

Miesto realizácie: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

Čas realizácie: 1. január 2021 – 31. december 2023

Donor: Life Programme

Celková hodnota projektu: 1 303 239 EUR

Realizátor: CEE Bankwatch Network

Partneri: Ekologichno sdruzhenie „Za Zemiata“ Za Zemiata/Friends of the Earth Bulgaria (Bulharsko), MTÜ Eesti Roheline Liikumine (Estónsko), Zaļā brīvība (Lotyšsko), National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary (Maďarsko), Alliance of Associations Polish Green Network (Poľsko), Bankwatch Romania Association/Asociația Bankwatch România (Rumunsko), Priatelia Zeme-CEPA (Slovensko)

 

RegENERate project logos white background 1536x310

Emisie CO2 na území VSP Južný Gemer

Emisná bilancia vychádza z kvantifikácie východiskovej potreby, resp. spotreby palív a energie na území VSP Južný Gemer.

V sektore budov a verejného osvetlenia emisie CO2 predstavujú súčin energetickej hodnoty celkovej ročnej potreby palív/elektriny a príslušných emisných faktorov. V prípade budov však tento spôsob zahŕňa iba „prevádzkové emisie“, ktoré vznikajú pri ich prevádzke a údržbe, a zanedbáva „zabudované emisie“, ktoré vznikajú pri výrobe použitého stavebného materiálu, výstavbe, rekonštrukciách a demontáži budov (takéto emisie však môžu tvoriť až dve tretiny z celkových emisií v rámci celého životného cyklu budov). V budovách na území VSP Južný Gemer sa takto ročne vyprodukuje vyše 13 tisíc ton CO2. Vďaka komplexnej obnove budov by sa dalo ušetriť až 66 % emisií CO2 a realizáciou bezuhlíkového scenára obnovy by sa ušetrilo dokonca až 79 % (množstvo emisií by sa znížilo na 1 900 t CO2 za rok).

Emisie budovy Juzny GemerEmisie z verejného osvetlenia vo východiskovom roku 2017 predstavujú približne 13 ton CO2. Po modernizácii všetkých sústav verejného osvetlenia by emisie klesli na necelých 9 ton CO2 ročne.

V sektore dopravy sa emisie vypočítajú ako súčin celkového počtu najazdených kilometrov vozidlami konkrétnej kategórie a príslušnými emisnými faktormi. Individuálna doprava vyprodukuje na území VSP Južný Gemer ročne takmer 2 300 ton CO2, oproti tomu verejná autobusová doprava iba necelých 250 ton a regionálna železničná doprava iba 77 ton CO2.

Emisie doprava Juzny Gemer


Okrem emisií CO2 sú v nízkouhlíkových stratégiách hodnotené aj emisie znečisťujúcich látok v sektore budov a v sektore dopravy: oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) a nemetánové organické prchavé látky (NM VOC) a tuhé znečisťujúce látky ako jemné prachové častice (PM10 s priemerom do 10 µm) a ultrajemné častice (PM2,5 s priemerom do 2,5 µm).


Podrobnejšie informácie nájdete v Nízkouhlíkovej stratégie pre územie VSP Južný Gemer.

KlimaOBEC

 

Združenie Priatelia Zeme-CEPA, ktoré sa dlhodobo venuje dekarbonizácii regiónov a tvorbe regionálnych kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky, vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre samosprávy KlimaOBEC.

Súťaž začína v pondelok 11. apríla 2022 a potrvá do konca mája 2022. Obce a mestá v nej budú súťažiť o najlepší prístup ku klíme a energetike. Do súťaže sa prihlasuje vyplnením online formuláru. Prihlásiť sa môže ktorákoľvek slovenská obec alebo mesto, bez ohľadu na počet obyvateľov a lokalitu, ktorá sa snaží systematicky venovať miestnej energetike a stabilizácii klímy aspoň v jednej z nasledovných oblastí:

  • úspory energie, zvyšovanie sebestačnosti,
  • udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • energetické plánovanie a manažment,
  • uplatňovanie prvkov SMART cities v oblasti energetiky a dopravy,
  • energetické poradenstvo pre občanov,
  • stimuly pre domácnosti (napr. na podporu obnovy budov, využívanie obnoviteľných zdrojov atď.),
  • rozvoj integrovaného dopravného systému (s dôrazom na verejnú dopravu, vrátane cyklodopravy či programov zdieľania áut a s cieľom obmedziť intenzitu osobnej automobilovej dopravy),
  • rozvoj komunitnej energetiky,
  • koncepčný prístup k adaptácii na zmenu klímy.

Hodnotiť sa bude najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe. Výsledky súťaže zverejníme v júli 2022. Úspešné samosprávy získajú zaujímavé ceny, ktorých cieľom je ďalej podporiť úsilie aktívnych samospráv a prispieť k zlepšeniu ich energetickej situácie. Víťazná obec získa bezplatný energetický audit v hodnote 2 500 eur na budovu, ktorú si určí. Druhá cena je vytvorenie osvetového videa o aktivitách samosprávy v oblasti energetiky v hodnote 500 eur. Tretia cena sú bezplatné odborné energetické konzultácie v rozsahu 10 hod. zamerané na pripravované energetické opatrenia v obci.

V zahraničí existuje veľa príkladov samospráv, ktoré sa rozhodli byť energeticky sebestačné, a mnohým z nich sa to aj podarilo. Účelom súťaže KlimaOBEC je najmä zmapovať príklady dobrej praxe na Slovensku, ich propagácia a zviditeľnenie prostredníctvom mapy dobrých projektov. Zdieľanie dobrej praxe v rámci Slovenska je totiž najlepší spôsob, ako sa navzájom inšpirovať a motivovať k ambicióznejšej lokálnej energetickej a klimatickej politike.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku súťaže Helenu Zamkovskú mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na č.: 0917 558 212.

 

Priatelia Zeme-CEPA ďakujú za finančnú podporu pri realizácii tejto súťaže nadácii European Climate Foundation.


logo PZ CEPA horiz                            Logo ECF

Emisie CO2 na území MAS Malý Gemer

Emisná bilancia vychádza z kvantifikácie východiskovej potreby, resp. spotreby palív a energie na území MAS Malý Gemer.

V sektore budov a verejného osvetlenia emisie CO2 predstavujú súčin energetickej hodnoty celkovej ročnej potreby palív/elektriny a príslušných emisných faktorov. V prípade budov však tento spôsob zahŕňa iba „prevádzkové emisie“, ktoré vznikajú pri ich prevádzke a údržbe, a zanedbáva „zabudované emisie“, ktoré vznikajú pri výrobe použitého stavebného materiálu, výstavbe, rekonštrukciách a demontáži budov (takéto emisie však môžu tvoriť až dve tretiny z celkových emisií v rámci celého životného cyklu budov). V budovách na území MAS Malý Gemer sa takto ročne vyprodukuje takmer 11,5 tisíc ton CO2. Vďaka komplexnej obnove budov by sa dalo ušetriť až 66 % emisií CO2 a realizáciou bezuhlíkového scenára obnovy by sa ušetrilo dokonca až 79 % (množstvo emisií by sa znížilo na 2 471 t CO2 za rok).

Emisie budovy Maly GemerEmisie z verejného osvetlenia vo východiskovom roku 2017 predstavujú 30 ton CO2. Po modernizácii všetkých sústav verejného osvetlenia by emisie klesli na 20 ton CO2 ročne.

V sektore dopravy sa emisie vypočítajú ako súčin celkového počtu najazdených kilometrov vozidlami konkrétnej kategórie a príslušnými emisnými faktormi. Individuálna doprava vyprodukuje na území MAS Malý Gemer ročne 2 608 ton CO2, oproti tomu verejná autobusová doprava iba 380 ton CO2.

Emisie doprava Malý Gemer


Okrem emisií CO2 sú v nízkouhlíkových stratégiách hodnotené aj emisie znečisťujúcich látok v sektore budov a v sektore dopravy: oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) a nemetánové organické prchavé látky (NM VOC) a tuhé znečisťujúce látky ako jemné prachové častice (PM10 s priemerom do 10 µm) a ultrajemné častice (PM2,5 s priemerom do 2,5 µm).


Podrobnejšie informácie nájdete v Nízkouhlíkovej stratégie pre územie MAS Malý Gemer.